munkatarsaknak_2x
Nem kari szervezetek

Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság

A nemzetköziesítés a Miskolci Egyetem egyik stratégiai célkitűzése. Az egyetem célja, hogy hallgatóinak, oktatóinak, tudományos és üzleti partnereinek olyan ösztönző és támogató környezetet biztosítson, ahol nemzetközi légkörben, magas színvonalon folytathatják tanulmányaikat, oktató, illetve tudományos kutató tevékenységüket az európai és a nemzetközi oktatási és kutatási tér szerves részeként.  Az egyetem célja továbbá, hogy a nemzetköziesítési  tevékenységével elősegítse a város, illetve a régió társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődését.  

Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében az  Egyetem tudatosan építi nemzetközi partneri kapcsolatrendszerét, növeli tudományos nemzetközi láthatóságát és nemzetközi hallgatóinak számát.   

Az Egyetem 8 kara  közel 200 nemzetközi partneregyetemmel ápol kapcsolatot a világ minden részéről, melynek eredményeként évente számos nemzetközi oktatási és kutatási (Erasmus, EIT, Horizont, Life, HUSK, stb) projekt indul el és fut a karok gondozásában. 

Folyamatosan bővül a jelenleg harminc darab angol nyelvű, nem csak nemzetközi hallgatók  számára meghirdetett  képzési programok száma alap, mester és doktori szinten, illetve a több mint 400 angol nyelven meghirdetett kurzusok száma.  

A kifelé és befelé irányuló részképzések, valamint  oktatói és munkatársi mobilitások elsődleges keretrendszerét   az Erasmus+, Ceepus és 2024-től a Pannónia ösztöndíjprogramok biztosítják, ezentúl egyetemünk 2014-től aktívan részt vesz a Stipendium Hungaricum és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiatalokért  sikeres megvalósításában is. 

A nemzetköziesítési tevékenység eredményeként a Miskolci Egyetem 2019-ben felkerült a QS és a THE rangsorok listájára. 

A központi és kari szinteken folyó nemzetközi munka eredményeként több nemzetközi konferenciának és nyári egyetemnek ad otthont a kampusz, melyeken stratégiai partnereinken kívül számos nemzetközi szervezet tagja is részt vesznek. Ezek közül a legfontosabbak, melyekben az egyetem tagsággal bír az EUA, EAIE ill. SEFI.

Sándor Krisztina
igazgató
A/4
épület I. em. 107.

Munkatársak

Csiréné Gergely Katalin,

nemzetközi referens

+36/46-565-111/10-09

A/4 épület I. em. 105.

Fehér Márton,

nemzetközi referens

+36/70-385-3091

A/4 épület I. em. 104.

Lehoczkyné Tóh Alexandra,

rektorhelyettesi referens

+36/46-565-111/10-37

A/4 épület I. em. 109.

Magyar Ágnes,

nemzetközi referens

+36/46-565-111/16-42

A/4 épület I. em. 112.

Matisz Flóra,

nemzetközi referens

+36/46-565-111/10-27

A/4 épület I. em. 105.

Simonné Juhász Judit,

rektorhelyettesi referens

+36/46-565-111/10-16

A/4 épület I. em. 109.

Szőke Krisztina,

nemzetközi referens

+36/46-565-111/20-55

A/4 épület I. em. 108.

Szűcsné dr. Kovács Judit,

rektorhelyettesi referens

+36/46-565-111/10-06

A/4 épület I. em. 112.

Tóth Henriett,

nemzetközi referens

+36/46-565-111/20-77

A/4 épület I. em. 106.

Tóth Nikolett,

nemzetközi referens

+36/46-565-111/16-41

A/4 épület I. em. 106.

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír