Hírek

Zöld kriminológia – egy téma más-más szemszögből a Humboldt Konferencián

A klíma- és környezetvédelemmel kapcsolatos legaktuálisabb kérdésekre jogi, közgazdasági, társadalompolitikai, szociológiai, pszichológiai és műszaki-technológiai nézőpontból igyekeztek válaszokat megfogalmazni azon a nemzetközi konferencián, amelyet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Heidelbergi Egyetem Jogi Kara büntetőjogi intézetei szerveztek a Humboldt Alapítvány támogatásával március 4-én és 5-én a Miskolci Egyetemen.

  • ÁJK
  • Egyetem
2024. március 06.

A tanácskozáson a hazai szakemberek mellett Ausztria, Liechtenstein, Németország és Törökország elméleti és gyakorlati szakemberei foglalkoztak a környezetvédelmi jog tudományterületeken átívelő témakörével.

A „Zöld kriminológia és Green Deal: a környezet- és klímavédelem – a büntetőjog sürgető feladata” című konferencia a környezet- és klímavédelem kérdését több tudományterület szemszögéből vizsgálta. A problémák multidiszciplináris megközelítése természetes lehetőség a Miskolci Egyetemen, amelynek nyolc kara egymást támogatva végzi oktató és kutató tevékenységét. Ezt mutatják meg a Humboldt konferencián előadó miskolci egyetemi oktatók, akik társadalom- és természettudományi oldalról is megvilágítják a környezet- és természetvédelem – mondta köszöntőjében Prof. Dr. Szűcs Péter, az egyetek rektorhelyettese.

A miskolci jogi karon a környezetjog húsz évvel ezelőtt jelent meg önálló tudományágként

– emlékeztetett az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Csák Csilla. Kiemelte: a szakterület fejlődésében fontos szerepet játszik a kooperáció és a partnerség. Ezt támogatta a Heidelbergi Egyetemmel öt évvel ezelőtt indított, a Humboldt Alapítvány támogatását élvező közös projekt is, aminek célja a vállalatok, vállalkozások büntetőjogi felelősségére fókuszáló alapkutatások folytatása mellett a technológiai és társadalmi változásokra adandó kriminálpolitikai válaszok álltak.

24-03-04_ÁJK-Humboldt-konferencia

Az egyetemek közötti partnerségre épülő projekt olyan globális problémákat tárt a nyilvánosság elé, amik túlmutatnak az Európai Unió keretein és impulzusokat adnak a nemzetközi környezeti jognak

– összegezte a Humboldt Alapítványának pályázatán nyertes „Institutpartneschaftprojekt” vezetője, Prof. Dr. Gerhard Dannecker, a Heidelbergi Egyetem professzora. Mint mondta: a programban megvalósult kutatások értékközpontú szemlélettel közelítették meg a büntetőjogi témákat, nyitottan más tudományterületekre. A többoldalú megközelítés lehetőséget kínál arra, hogy igyekezzenek leszámolni a társadalom környezetvédelemmel kapcsolatos utópiáival.

A IV. Humboldt konferenciának a környezeti joggal kapcsolatos témaköre olyan aktuális, fókuszált területnek tekinthető, amely mind a jogtudomány művelői, mind pedig a gyakorlati szakemberek érdeklődére számot tartott. Fontosságát jelzi, hogy a tanácskozás nyitóelőadását Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze tartotta a „Környezetvédelem az Európai Unióban (Green Deal) – gyakorlati tapasztalatok Magyarországon az ügyészség szemszögéből” címmel. A klíma- és környezetvédelmi jog és a fenntarthatóság magyar szempontú megközelítéséről Dr. Raisz Anikó, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkára tartott előadást.

24-03-04_ÁJK-Humboldt-konferencia_PoltPéter
Prof. Dr. Szűcs Péter, a MIskolci Egyetem rektorhelyettese, Dr. Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze és Prof. Dr. Gerhard Dannecker, a Heidelbergi Egyetem professzora

Az eseményen készült fotók a Miskolci Egyetem

HÁTTÉR

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának és a Heidelbergi Egyetem Jogi Karának büntetőjogi intézetei sikeresen pályáztak az Alexander von Humboldt Alapítvány ALUMNI programja keretében meghirdetett „Institutspartnerschaften” pályázatán a „Vállalatok büntetőjogi felelősségének rendszerezése” („Zur Systematisierung der strafrechtlichen Verantwortung von und in Unternehmen”) című közös projekttel.

A projekt célja a vállalatok, vállalkozások büntetőjogi felelősségére fókuszáló alapkutatások folytatása mellett a technológiai és társadalmi változásokra adandó kriminálpolitikai válaszok felvázolása. A projekt további célja olyan fiatal kutatók (doktori és posztdoktori hallgatók) bevonása, akik potenciális pályázói lehetnek a Humboldt Alapítvány egyéni kutatói pályázatainak.

A projekt időtartama: 5 év (2020. július 1. – 2025. június 30.) Az intézetek közötti együttműködés keretében a Humboldt Alapítvány támogatásával a Heidelbergi Egyetem és Miskolci Egyetem közös szervezésében évente egy-egy közös konferencia megrendezésére nyílik lehetőség. A projektet nyitó és záró nemzetközi konferencia házigazdája a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. A konferenciákon elhangzott előadásokból kötet készül. E mellett a Miskolci Jogi Kar projektben résztvevő oktatói egy hónapos kutatási ösztöndíjban részesülnek a Heidelbergi Egyetemen. Projektvezetők: Prof. Dr. Gerhard Dannecker (Heidelbergi Egyetem), Prof. Dr. Jacsó Judit (Miskolci Egyetem, Humboldt ALUMNI tag)

Az Institutspartnerschaftprojekt kiváló lehetőséget biztosít a szakmai tapasztalatcserére, valamint a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok elmélyítéséhez, új szakmai kapcsolatok kialakítására is, továbbá hozzájárul a meglévő tudományos együttműködés fokozásához, valamint az egyetem és a jogi kar nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítéséhez.

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír