GEIK_02
Felsőoktatási szakképzés

Mérnökinformatikus

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett felsőoktatási szakképzés.

A képzés megnevezése
Mérnökinformatikus
Képzési terület
Informatika
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig iránymutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.
 • Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.
 • Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.
 • Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.
 • Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.
Képesség
 • Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.
 • Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.
 • Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.
 • Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.
 • Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.
 • Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a fontosabb algoritmusokat alkalmazni.
Attitűd
 • Nyitott az új informatikai technológiák, programnyelvek és módszerek megismerésére.
 • Nyitott a megbízók szakmai,, üzemeltetési, fejlesztési környezetének megismerésére.
 • Szolgáltatóként viszonyul a felhasználókhoz.
 • Minden területen törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
Autonómia és felelősség
 • Felelősséget vállal az általa menedzselt eszközök megfelelő állapotáért, valamint az önállóan és csapatban végzett munkájáért.
 • Fokozottan figyeli a rendszerek biztonsági állapotát, intézkedik, kezdeményezi a hiányosságok megszüntetését.
 • Önállóan és csapatban is dolgozik, ismeri korlátait.
 • Az informatikai fejlesztésekben irányítás alatt tevékenykedik.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: SFOKME2
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirányok: rendszergazda
 • Specializáció(k): –
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1278-5/2016. számú határozat (2016. október 13.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve: –
 • Képzési együttműködések: –
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: –
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: –
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kovács László, 71957573099
Prof. Dr. Kovács László
Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős
Informatikai
épület

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Gazdasági és humán ismeretek:
12  kredit

Szakmai közös alapozó ismeretek:
21 kredit

Szakmai törzsanyag és differenciált ismeretek:
87  kredit

A szakmai törzs főbb témakörei:

 • Objektum orientált programozás
 • Szoftvertervezési módszerek
 • Adatbázis rendszerek menedzselése
 • Operációs rendszerek alapja
 • Számítógép hálózatok
 • Számítógép hálózatok tervezése
 • Rendszerüzemeltetés
 • Információs rendszerek védelme
Szakmai gyakorlat

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra, amelyből az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szak gyakorlatorientált képzést valósít meg távoktatási formában. A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek vállalati környezetben informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, azok üzemeltetése során felmerülő rutinfeladatokat önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2151– Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • 2152– Rendszergazda
 • 2153– Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • 2159– Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • 3141 – Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus  

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír