GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Additív gyártástechnológiai szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Additív gyártástechnológiai szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Additív gyártástechnológiai szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az additív technológiák alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az additív technológiák alkalmazásával képesek összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind az irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • az additív gyártási anyagok (kerámiák, polimerek, fémek) alapismeretei, továbbá fémporok előállítása, fejlesztése;
 • az additív technológiák megismerése és összehasonlítása hagyományos technológiákkal, additív, szubtraktív és hibrid technológiák, additív berendezések megismerése;
 • a terméktervezési ismeretek, reverse engineering, rapid prototyping, generative design, topológiai optimalizálási ismeretek elsajátítása;
 • az alkatrészek, termékek AM-szempontú fejlesztése, formatervezése, topológiai és nyomtatási szempontból történő optimalizálása, CAD ismeretek;
 • a tervezett alkatrészek és termékek digitális prototípusának additív előállításához történő szoftveres konvertálás;
 • a post-manufacturing (befejező megmunkálás, felületkezelés, hőkezelés stb.) megismerése;
 • az előállított alkatrészek és termékek vizsgálata (anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, maradó feszültség, anizotrópia, CT, funkcionális tesztek);
 • additív gyártási eljárás széles területeken történő alkalmazása (űripar, repüléstechnika, járműipar, egészségipar, termékfejlesztés).
Képesség

Elsajátítandó általános kompetenciák:

 • írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • hatékony problémamegoldó képesség;
 • csoportmunkára való képesség;
 • etikus viselkedés.

A képzés során a hallgató következő képességei, kompetenciái fejlődnek:

 • elemző és problémamegoldó képességek, tervezési kérdések mérnöki szemléletű kreatív megoldása;
 • a technológiai rendszerek irányítása és szabályozási feladatok ellátása;
 • a technológiai rendszerek ismeretének köszönhetően alkalmasság azok javító irányú módosítására, fejlesztésére.
Attitűd
 • nyitott a műszaki szakterület alapozó, általános és specifikus ismereteire;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
Autonómia és felelősség
 • az additív technológiákhoz kapcsolódó berendezések üzemeltetési területén önállóan képes döntések meghozatalára;
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: TTOVDKV
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/977-3/2020. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2020/2021. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 50/2020. számú szenátusi határozat (2020. március 26.)
pdf
pdf
Dr. Hegedűs György
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, III., 308.
Dr. Erdélyi János
Szakkal kapcsolatos kérdések
B/1
épület, III., 306.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb témakörökhöz rendelt kreditek:

Alapismeretek
16 kredit

 • Pormetallurgia
 • Vasötvözetek és könnyűfémötvözetek metallurgiája
 • Lézerfizika, lézeres mérőberendezések
 • Korszerű anyagtechnológiák

Differenciált szakismeretek
32 kredit

 • Additív technológiák
 • Additív technológiák alapanyagai
 • Design for Additive Manufacturing
 • Topológiai optimalizálás
 • Additív technológiák CAD / CAM
 • Additív technológiák berendezései
 • Anyagvizsgálat
 • AM Post-Manufacturing and Quality

Szabadon választható (4-ből 2 választható)
8 kredit

 • Fémötvözetek hőkezelése
 • Integrált tervezőrendszerek
 • Vasötvözetek hőkezelése
 • Különleges megmunkálások

A szakdolgozat kreditértéke:
4 kredit.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2112 Kohó- és anyagmérnök
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír