GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan gépipari automatizálási és karbantartó szakmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések, ipari mechatronikai rendszerek és folyamatok magas szintű üzemeltetésére, karbantartására, modellezésére és fenntartására, új technológiák, módszerek és eszközök ipari bevezetésére. A képzés a meglévő elméleti és gyakorlati tudást kiegészíti olyan magas szintű mérnöki gyakorlati ismeretekkel, amelyek révén a hallgatók jelentős magabiztosságot szereznek komplex gyártósorok, gyártórendszerek, egyedi célgépek és automatizált berendezések üzemeltetésében és karbantartásában, és nem utolsó sorban megismerik a szabványos nyelvezetet a berendezések dokumentációinak szakszerű és analitikus értelmezéséhez.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • a mechatronikai rendszerekben alkalmazott hidraulikus és pneumatikus elemek szerkezetével, működésével, jelképeivel kapcsolatos ismereteket;
 • a körfolyamok tervezéséhez szükséges méretezési, rendszertani, vezérlés- és szabályozástechnikai ismereteket;
 • a körfolyamok tervezésének és elemzésének számítógépes módszereit;
 • a hidraulikus és pneumatikus elemek gyártásánál alkalmazott speciális technológiákat;
 • a mechatronikai berendezések irányítására szolgáló PLC programok készítését vezérlő programok hibadiagnosztikai lehetőségeit;
 • a mechatronikai berendezések üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges szenzortechnikai, elektrotechnikai, méréstechnikai, karbantartási tudnivalókat;
 • a karbantartások tervezésének módszereit;
 • a karbantartási folyamatokhoz kapcsolódó alapvető gazdasági és menedzsmentismereteket;
 • a mechatronikai berendezések energiaoptimalizálási lehetőségeit és gépbiztonsági előírásokat;
 • a mechatronikai berendezések tervezéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó szakmai nyelvezetet.
Képesség
 • írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • problémamegoldó képesség;
 • képesség a csoportmunkában történő munkára;
 • etikus viselkedés.
Attitűd
 • általános műszaki ismeretek;
 • számítógépes grafikai alapismeretek;
 • intuíció, tanulási készség és rugalmasság;
 • multimédia-technológiájú információkeresés, -értékelés;
 • internetes kommunikáció;
 • jó problémamegoldó képesség, kreativitás;
 • rendszerszemléletű gondolkodás;
 • önálló tanulás;
 • alkalmasság csoportmunkában való részvételre, együttműködésre.
 • nyitott a műszaki szakterület megalapozó általános és specifikus ismeretekre;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét,
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg;
 • rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel.
Autonómia és felelősség
 • mechatronikai berendezések üzemeltetési és karbantartási területén önállóan képes döntések meghozatalára;
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: TTOVGBA
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/174-3/2017. számú határozat (2017. február 7.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2017/2018. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  ME 232/2016. számú szenátusi határozat (2016. október 27.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Hegedűs György, 72131897691
pdf
pdf
Dr. Hegedűs György
egyetemi docens

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, 308.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó szakismeret:
6 kredit:

 • hidraulikus, pneumatikus és vezérléstechnikai alapismeretek

Szakmai törzsanyag:
36 kredit:

 • hidraulikus, pneumatikus rendszertechnikai, hajtástechnikai, vezérlés- és szabályozástechnikai, méréstechnikai, üzemeltetési-karbantartási ismeretek

Speciális ismeretek:
12 kredit:

 • termelés- és folyamatirányítási, energiamegtakarítási, gépbiztonsági ismeretek

A szakdolgozat:
6 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír