BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Kiadói szerkesztő

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Kiadói szerkesztő
Képzési terület
Bölcsészettudomány
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Kiadói szerkesztő

Áttekintés

A képzés célja

A kurzus célja olyan kiadói és szerkesztőségi szakemberek képzése, akik egyaránt megállják a helyüket a hagyományos papíralapú és a digitális, internetes kiadványok előkészítése, gondozása, magas színvonalú publikálása terén.

A megszerzett ismereteket a kiadói szakma bármely területén hasznosíthatják, a tördelői, korrektori, kéziratgondozói munkától egészen az egyedi kiadványok (prospektus, katalógus, tematikus honlap stb.) önálló elkészítéséig.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák
 • a szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában;
 • tipográfiai ismeretek;
 • kép- és kiadványszerkesztői ismeretek;
 • helyesírási és stilisztikai ismeretek;
 • jogi, gazdasági és menedzsment alapismeretek;
 • a szerzővel, a nyomdával, a terjesztőkkel való kapcsolattartás gyakorlata.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/219-8/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Szenátus 398/2008. sz. határozata (2008. december 18.)
 • Képzési és kimeneti követelmény:
  a Miskolci Egyetem által létesített, az OH- FHF/2194/2009. sz. határozattal nyilvántartásba vett kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei
Dr. Kappanyos András
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/4
épület, 429.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Szerkesztői és kiadói alapismeretek I.

A szerkesztő munkája, az irodalom intézményrendszere, a kiadványszerkesztés informatikai alapjai, filológiai és könyvészeti alapismeretek, nyomdai alapismeretek).

Szakképzési modul

Szerkesztői és kiadói alapismeretek II.

Képszerkesztés, tipográfia, a szerkesztő munkája, digitális szerkesztés, helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok, kontrollszerkesztői, korrektori, olvasószerkesztői gyakorlatok, a könyvkiadás és a digitális szerkesztés jogi és gazdasági alapjai).

Szakmai gyakorlat

Kiadóknál, szerkesztőségekben a szakképzési modul elsajátítása gyakorlati terepen.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A kurzuson végzett hallgatók jellemzően a következő munkahelyeken hasznosíthatják megszerzett tudásukat:

 • folyóiratok és napilapok szerkesztőségei;
 • könyvkiadók;
 • grafikai stúdiók;
 • művelődési intézmények;
 • reklámügynökségek.

Jellemzően betölthető munkakörök: tördelő, korrektor, képfeldolgozó, képszerkesztő, kiadói szerkesztő, műszaki szerkesztő, szerkesztőségi titkár.

A végzettség minden olyan további munkakörben előnyt jelent, amely magában foglalja önálló, egyedi kiadványok rendszeres szerkesztését. A megszerzett kompetenciák egyedi megbízások (például antológiák, konferencia- és tanulmánykötetek szerkesztése) esetén is kiválóan hasznosíthatók.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.