GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Napelemeserőmű és napkollektor-létesítő szakember

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Napelemeserőmű és napkollektor-létesítő szakember
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Napelemeserőmű és napkollektor-létesítő szakember

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket elmélyítve képesek a napkollektoros rendszerek és a napelemes erőművek tervezési, kivitelezési és üzemeltetési folyamatokat mérnöki módszerek segítségével történő elemzésére, értékelésére és fejlesztésére. A képzésen résztvevő szakemberek képesek lesznek mind a háztartási méretű kiserőművek, mind pedig az ipari méretű napelemparkok, valamint napkollektoros rendszerek tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésének művezetésére és üzemeltetésére.

A képzés angol nyelvű megnevezése:

 • Specialist specialised on photovoltaic power plant and solar collector system postgraduate specialisation programme.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:

 • Specialised on photovoltaic power plant and solar collector system.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás

A szakirányú továbbképzésen résztvevő ismeri:

 • a napelemes erőművek típusait, azok működési alapjait, hálózattal való kapcsolatukat, valamint a rendszer főbb elemeinek a működését;
 • a napkollektoros rendszereket, naphőerőműveket és azok hőtanját;
 • a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatát, tervezését és üzemeltetését;
 • a hőenergia-tárolás, -szállítás és -ellátás folyamatát, tervezését, üzemeltetését;
 • a felügyeleti, infokommunikációs és vezérlési rendszereket;
 • a környezetvédelem alapelveit és igyekszik a legkisebb környezetterhelésű rendszereket, folyamatokat és tevékenységeket választani;
 • az erőművek villamosenergia-rendszerben beöltött szerepét, típusait és főbb működési jellemzőit;
 • a teljesítményelektronika alapjait, főbb alkalmazási területeit, félvezetők fajtáit és jellegzetességeit;
 • a vonatkozó szabványokat, jogszabályokat és engedélyeztetési eljárásokat.
Képesség

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú továbbképzésen végző képes lesz nemzetközi szinten is:

 • a napelem és napkollektor tartószerkezetek mechanikai méretezését és telepítéstervezését elvégezni;
 • követni a tématerület szabványi és jogszabályi környezetének változását, a változásokhoz alkalmazkodni;
 • a hibakeresési és üzemzavar elhárítási feladatok önálló megoldására és irányítására;
 • engedélyeztetési és kivitelezési dokumentációk készítésének támogatására;
 • alkalmazni a gazdasági-gazdaságossági számításokat a tervezés, üzemeltetés és elszámolás területén egyaránt;
 • napelemes rendszereken mérések végzésére, valamint azok kiértékelésére;
 • alkalmazásszintű ismerettel és készségekkel rendelkezik az inverterek területén a tervezés,
 • a fejlesztés, az integrálás, az üzembe helyezés, a minőségbiztosítás, az üzemeltetés, a szolgáltatás, valamint a karbantartás terén;
 • alapszinten alkalmazni a napelemek állapotfelmérésre vonatkozó módszereket, valamint feltárni a napelemek károsodottsági szintjét;ú
 • tervezési, méretezési, kivitelezési, üzembehelyezési és üzemeltetési feladatok ellátására.
Attitűd

A szakirányú továbbképzésen képzésen végző:

 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre és fejlődésre és ismereteinek naprakészen tartására;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg;
 • érzékeny a szakmai és ezzel összefüggésben a társadalmi problémákra;
 • a feladatok megoldását, döntéseit a munkatársak véleményének megismerésével végzi és hozza meg;
 • váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályoknak és az etikai normáknak a teljes körű figyelembevételével hoz döntéseket;
 • elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt.

 

Autonómia és felelősség

A szakirányú továbbképzésen képzésen végző:

 • a napelemes és napkollektoros rendszerek tervezési, üzemeltetési és karbantartási területén önállóan képes döntések meghozatalára;
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre;
 • felelősséget vállal a közösség érdekében végzett munkáért;
 • elfogadja a szakmai együttműködés kereteit, a rá háruló szerepeket;
 • munkája során figyelemmel kíséri a kapcsolódó műszaki területek jogszabályi és technológiai változásait;
 • önállóan és pontosan végzi a munkáját;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  Napelemeserőmű és napkollektor-létesítő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVNLL
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje: FNYF/1162-3/2021. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2021/2022. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 67/2021. számú szenátusi határozat (2021. április 29.)

Kimeneti és képzési követelmények

2024. április 17.
pdf
pdf
Dr. habil. Bodnár István
Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős
A/3
épület, B szárny, II., 3.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Alapozóismeretek modul: 18 kredit

 • Napelemek és napkollektorok fizikája,
 • Napkollektorok és naphőerőművek hőtana,
 • Anyagtudományi alapok,
 • Villamos védelmek és villamos biztonságtechnika,
 • Villamos- és energetikai mérések,
 • Tartószerkezetek mechanikája

Differenciált szakmai törzsanyag modul: 31 kredit

 • Teljesítményelektronika és inverterek,
 • Napelem és napkollektor tartószerkezetek,
 • Napelemes erőművek típusai és építőelemei,
 • Erőműlátogatás,
 • Telepítéstervezés és karbantartás,
 • Napelemes erőművek tervezése és dokumentálása,
 • Üzemvitel és üzemirányítás,
 • Napelemes és napkollektoros laborgyakorlat,
 • Napelemek állapotfelmérése és diagnosztikája,
 • Ipari gyakorlat

Kiegészítő és speciális szakismeretek modul: 8 kredit

 • Gyakorlati környezet- és munkavédelem,
 • Gazdasági aspektusok,
 • Energiatárolási megoldások,
 • Engedélyeztetés és üzembe helyezés

Szakdolgozat: 3 kredit

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Minden, a hazai és nemzetközi piacon jelen lévő napelemek és napkollektorok által érintett olyan ipari környezetben dolgozó szakemberek, középvezetők, vezetők, tervezők, döntéshozók számára ajánlott a képzés, amelynek segítségével a hazai és nemzetközi szabályozási háttér teljeskörű ismeretében megfelelő kompetenciával, hatékonyabban látják el a munkájuk során felmerülő szakirányú ismereteket igénylő feladataikat.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2121 – Villamosmérnök (energetikai mérnök)
 • 2137 – Minőségbiztosítási mérnök
 • 2139 – Egyéb, máshová nem sorolható mérnök

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír