GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Nemzetközi hegesztő

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Nemzetközi hegesztő
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Nemzetközi hegesztő szakmérnök (EWE/IWE)
Oklevél típusa
Európai (EWE) és nemzetközi (IWE)

Áttekintés

A képzés célja

A hegesztő szakmérnöki képzés célja, hogy a hegesztés és rokoneljárásai területén megfelelő mélységű szakmai, tudományos és gyakorlati ismereteket adjon. Fő cél olyan szakemberek képzése, akik korszerű anyagszerkezeti ismeretek és anyagismeret alapján képesek egy adott alapanyagra, adott szerkezetre a követelményeknek megfelelő kötés megtervezésére, hegesztési és gyártástechnológiájának megtervezésére, a gyártás felügyeletére és a szükséges minőségmenedzsmenti intézkedések megtételére, előírások megfogalmazására.

A hegesztő szakmérnöki képzés tanterve és tananyaga a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) és az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) által előírt követelményeket maradéktalanul kielégíti, ezért a résztvevők a képzés végén Nemzetközi/Európai Hegesztőmérnöki Diplomát (IWE/EWE) szereznek.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

A képzésben elsajátítandó kompetenciák
 • részletesen kezeli az egyes feladatokra az anyagok alkalmazását, ismeri azok viselkedését, különösen a hegesztés és rokon technológiák szemszögéből;
 • ajánlást tesz speciális vizsgálatokra a meghatározott minőségi követelmények elérése érdekében;
 • részleteiben is kezeli a hegesztett termékek konstrukcióját és tervezését egy rendkívül összetett környezetben;
 • mélységében ismeri a hegesztő és vágó eljárásokat, berendezéseket és azok alkalmazását;
 • képességet szerez a hegesztéskor és vágáskor fellépő problémák hatékony megoldására;
 • ismeri a hegesztő áramforrások legfontosabb részeit, azok funkcióját, a villamosságtan és az elektronika elveit alkalmazni tudja különféle hegesztési eljárásoknál;
 • a hegesztőszemélyzet feladatainak meghatározásáért felelős személyként jár el;
 • felelősen jár el a hegesztéssel kapcsolatos minőségirányítási feladatokban.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: nemzetközi hegesztő szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVNHE
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6
 • Megszerezhető szakképzettség: nemzetközi hegesztő szakmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • Képzési idő: 3 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 90 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FHF/271-4/2010. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/1191-2/2013. számú határozat szerint
  FNYF/173-3/2017. számú határozat (2017. február 15.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 406/2009. számú szenátusi határozat (2009. november 19.)
  ME 142/2013. számú szenátusi határozat (2013. április 25.)
  ME 298/2016. számú szenátusi határozat (2016. december 22.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója:
  Dr. Gáspár Marcell Gyula, 71558942570
pdf
pdf
Szegeczki Tiborné
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/4
épület, 45.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

1. modul:

 • Anyagok és viselkedésük hegesztés során
 • Anyagszerkezettan
 • Hegeszthetőség I. és II.

2. modul:

 • Hegesztő eljárások és berendezések
 • Hegesztő eljárások I. és II.

3. modul:

 • Hegesztő berendezések
 • Méretezés és tervezés
 • Hegesztett kötések vizsgálata és szilárdságtana I. és II.
 • Hegesztett szerkezetek tervezése

4. modul:

 • Gyártás és minőségirányítás
 • Gyártás, automatizálás és robotizálás
 • Hegesztés minőségirányítása
 • Esettanulmányok
Szakmai gyakorlat

A képzés bemeneti feltétele minimum 2 éves szakmai gyakorlat.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

90 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A nemzetközi hegesztő szakmérnöki végzettséget megszerzők a hegesztési tevékenységet végző vállalatoknál tudnak elhelyezkedni fejlesztési, gyártási és minőségbiztosítási területen. Lehetséges karrierút a hegesztési terület koordinálását ellátó hegesztési felelősi beosztás, illetve a minőségirányítási vezetői feladatkör.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2137 Minőségbiztosítási mérnök
 • 2118 Gépészmérnök

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Dr. habil. Gáspár Marcell
egyetemi docens

Szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír