Kutatás a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem Észak-Magyarország legnagyobb felsőoktatási intézménye. Jól képzett szakembereivel, műszerparkjával és laboratóriumaival a hazai tudományos kutatás és műszaki fejlesztés jelentős kutatóbázisa, tudományos műhelye. A kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerzett ismeretek, tapasztalatok folyamatosan beépülnek az oktatás tantervi szerkezetébe. Az egyetemen az oktatás és kutatás szerves egységet képez és kapcsolatuk, egymásrahatásuk viszi előre az oktatás és kutatás színvonalának folytonos emelését. Az egyetemi kutatások az alap-, alkalmazott- és fejlesztő kutatások láncolatát alkotják a következő területeken: természettudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, orvostudományok és művészetek.

Az egyetem kutatási főirányaihoz igazodnak a karok, továbbá az integrált oktatási és kutatási intézetek és szervezetek kiemelt kutatási területei, témái.

Az egyetem hat egyetemi, 2 főiskolai karán és 1 intézetében folyó felsőfokú képzés miatt az egyetemi kutatásokra a sokszínűség jellemző.

Az egyetem meghatározó kutatási egységei a tanszékek és az intézetek, valamint az egyetemi kutatási központok. (további információk)

ALKALMAZOTT FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET (AFKI)

Az intézet jogelődjét a Magyar Tudományos Akadémia 1957-ben alapította MTA Olaj-bányászati Kutatólaboratórium néven, hogy alapkutatási hátteret teremtsen a hazai és nemzetközi szénhidrogén-bányászat számára. Az intézet 1998-tól az ME Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet elnevezéssel, míg napjainkban Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet néven működik.

Az intézet közel félévszázados tevékenysége nagymértékben hozzájárult a bányászati kémiának, mint új interdiszciplináris tudományágnak a megalapozásához, amely egységes keretet biztosít a föld- és bányászati, valamint a kémiai és vegyészmérnöki tudományok ismeretanyagának integrálására. (további információk)

 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KOOPERÁCIÓS KUTATÁSI KÖZPONT (ImKKK)

Az ImKKK 2005 februárjában kezdte meg működését. A központ az ország egyetlen közgazdaságtudományi témájú kooperációs kutató központja. Az ImKKK célja, hogy a Miskolci Egyetem, és elsősorban a Gazdaságtudományi Kar kutatási erőforrásainak, kompetenciáinak hatékony, céltudatos felhasználásával segítse a partner vállalatokat és a régió kis- és középvállalkozásait az innovációs és K+F tevékenységük gazdasági, piaci eredményességének növelésében.

 Fő tevékenysége az alapozó és állapotfelmérő elemzések végzése, innovációs-releváns adatbázisok kialakítása, az innovációs stratégiák kialakítását, a vállalati szervezetfejlesztést, az innovációs marketinget, a tudás- és technológia-transzfert támogató tudományos, modellalkotó és adaptív kutatások végrehajtása és szakmai, tudományos szolgáltatások nyújtása. (további információk)

Innovációs és Technológia Transzfer Centrum (ITTC)

A tudomány, a kutatás-fejlesztés és a technika legújabb eredményeinek gyors alkalmazása, valamint az innováció megítélése és gyorsítása érdekében 1997-ben az egyetemen egy Innovációs és Technológia Transzfer Centrum jött létre.

Az ITTC feladata az egyetem szellemi potenciáljának hatékonyságemelése mellett széles körű szolgáltatások nyújtása a kis- és középvállalatoknak, vállalkozásoknak az alábbi területeken: tudás- és technológia transzfer, kutatás-fejlesztés és innováció, PR szolgáltatás, szakértői és tanácsadó szolgáltatás, valamint konferenciaszervezés. (további információk)

A kiemelkedően tehetséges hallgatókkal való foglalkozásnak és a tudományos utánpótlás nevelésének az egyetemen fontos színtere a Tudományos Diákkör, mely évente több száz hallgatót vonz és készít fel tudományos kutatási feladatok végzésére. A tudományos diákköri munkában való részvétel szerepet játszik az egyetemi képzésben is, mert elősegítheti a hallgatók egyéni fejlődését – külföldi és hazai konferenciákon, külföldi részképzésekben való részvételüket, doktori képzésre való felkészítésüket, tudományos pályafutásuk alakítását.

A szakemberek továbbképzését, tudományos fokozat szerzésének lehetőségét teremtik meg az akkreditált PhD programok. A Miskolci Egyetemen akkreditált doktori programok alapján 1993. október 1-jén kezdődött a doktori (PhD) képzés. Jelenleg az Egyetem hat karán 7 tudományágban folyik doktori képzés és szerezhető PhD fokozat. (további információk)

A tudományos eredmények gyors publikálásának lehetőségét egyrészt az egyetem által évente szervezett hazai és nemzetközi tudományos és szakmai rendezvények (további információk), valamint a Miskolci Egyetem Közleményeinek kiadása segíti. A közlemények első sorozata 1929-ben a jogelődnek számító Soproni Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán került kiadásra. A jelenleg kiadott sorozatok a következő tudományterületeket ölelik fel: bányászat, anyag- és kohómérnöki tudomány, gépészet, természettudományok, jogtudomány, gazdaságtudomány, bölcsészet- és társadalomtudomány. (további információk)