dokumentumok_02
Munkatársi pályázatok

Pályázat tanulmányok támogatására

Tájékoztatás

A saját kezdeményezése alapján képzésben résztvevő munkavállaló tanulmányai megkezdése előtt vagy alatt pályázati rendszer alapján tanulmányi szerződés megkötése mellett részesülhet tanulmányainak támogatásában. A Szenátus a költségvetés megállapítása során évente határozza meg azt a költségvetési keretet, amely az adott évben a saját kezdeményezésen alapuló tanulmányok folytatásának támogatására fordítható. A bizottság minden évben két alkalommal pályázati felhívást tesz közzé, amely tartalmazza:

  • a Szenátus által meghatározott, tanulmányi támogatásra fordítható költségvetési keretet,
  • a tanulmányi támogatás igénylése érdekében benyújtandó pályázatok beadási határidejét,
  • a beadott pályázatok elbírálásának határidejét,
  • a pályázatok elbírálása során érvényesítendő alapvető szempontokat,
  • a pályázat tartalmi követelményeit.

A pályázatok elbírálása során érvényesítendő alapvető szempontok

A továbbított információ kizárólag a címzett személynek vagy szervezetnek szól, és bizalmas és/vagy bizalmas anyagot tartalmazhat. Tilos ezen információknak a címzettől eltérő személyek vagy szervezetek általi bármilyen felülvizsgálata, továbbítása, terjesztése vagy más módon történő felhasználása, illetve az ezekre támaszkodó bármilyen intézkedés megtétele. Ha ezt tévedésből kapta, kérjük, lépjen kapcsolatba a küldővel, és törölje az anyagot bármelyik számítógépéről.

  • a megszerezni kívánt végzettség szükségessége a jelenlegi, illetve a tervezett munkakörhöz, beosztáshoz,
  • a szervezeti egység és a gazdálkodási egység vezetőjének támogató véleménye,
  • a tanulmányok időtartama, költségei, a pályázott támogatás viszonya az összes költséghez.

Nem támogatható az a pályázó, aki határozott időre kerül alkalmazásra, illetve már két alkalommal vett igénybe a Miskolci Egyetemtől tanulmányi támogatást.

Hírek munkatársaknak

Összes hír
Összes hír