Nemzetközi kapcsolatok

A Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, nevelő tevékenységében kiemelten fontosnak tartja a külföldi kapcsolatok fenntartását, ápolását, fejlesztését, bővítését. 
    
A nemzetközi együttműködés főbb területei: 

- közös oktatási és kutatási projektek, 
- rövid és ösztöndíjas tanulmányutak 
- nemzetközi konferenciák, work-shop-ok 
- vendégoktatók, szakemberek, hallgatók cseréje 
- hallgatói részképzés és szakmai gyakorlat 
- részvétel nemzetközi szervezetek munkájában 
- tanszéki projektek, szakmai kooperáció 

A külföldi kapcsolattartás alapját elsősorban a külföldi partnerintézményekkel megkötött együttműködési megállapodások alkotják. Az együttműködési szerződések mellett igen nagy számú kari és tanszéki projekt, szakmai kooperáció, nemzetközi szervezetek szakmai munkájában való részvétel jellemzi a Miskolci Egyetem "nemzetköziségét".

Együttműködési szerzôdéses kapcsolatok országonkénti megoszlása

 

Ország Kapcsolatok száma
Amerikai Egyesült Államok 3
Ausztrália 1
Ausztria 2
Bulgária 1
Csehország 2
Egyiptom 2
Észtország 1
Finnország 1
Franciaország 3
Görögország 1
Horvátország 1
India 1
Irán 1
Japán 2
Kanada 1
Kína 7
Korea 3
Kuba 2
Lengyelország 6
Nagy-Britannia 1
Németország 14
Olaszország 3
Oroszország 4
Románia 12
Spanyolország 1
Szerbia 1
Szlovák Köztársaság 6
Törökország 2
Tunézia 1
Ukrajna 12
Mindösszesen 98