ÖSD Nyelvvizsga

 

Az ÖSD nyelvvizsgáról
Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) államilag elismert egynyelvű nyelvvizsga (német). A sikeres vizsgázók magyar és osztrák nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, melyet nem csak a felsőoktatási felvételi, de a munkakeresés során is elfogadnak a nyelvtudás igazolásként. Vizsgaközpontunkban a jelen pillanatban B2 középfokon tehetnek vizsgát!
A vizsga írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részből áll, és elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget teszteli. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri.
Az egynyelvű vizsgák közül az ÖSD az egyedüli vizsga, amely a szótárhasználatot megengedi. B2 középfokon kétnyelvű nyomtatott szótárt lehet használni.
Vizsgajelentkezés feltétele
A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 
Az információk megtekintéséhez válasszon az alábbi menüpontok közül:
 
 
Vizsgára jelentkezés
A vizsga komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Tehát jelentkezni csak komplex vizsgára lehet. Valamelyik részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) sikertelensége esetén csak annak ismétlésére nincs lehetőség.
 
A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen a tanfolyami irodában (Miskolci Egyetem, A/6 fsz.20), vagy e-mailben. Az itt letölthető jelentkezési lap kitöltött változatát az osd@uni-miskolc.hu címre kell elküldeni. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve, a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt, legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján, 16.00 óráig juttassák el személyesen a Miskolci Egyetem tanfolyami irodájába vagy a megadott e-mail címre!
 
A személyes jelentkezéshez, illetve a vizsgához kérjük, személyi igazolványát és lakcímigazoló kártyáját hozza magával! A jelentkezési lapon szereplő adatoknak a személyi igazolvánnyal pontosan meg kell egyeznie. Ha egy bizonyítvány a helytelenül megadott adatok, vagy a vizsgán ellenőrzött és nem javított adatok alapján hibásan kerül kiállításra, a bizonyítvány újranyomtatásának költségét a vizsgázó viseli. Az osztrák bizonyítvány újranyomtatása 10 EUR.
 
A Miskolci Egyetem hallgatói a kedvezmény igénybevételéhez csatolják az igazolást az aktív hallgatói jogviszonyukról.

 

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

  • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
  • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
  • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
  • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri a négy nyelvi készségben nyújtott teljesítmény alapján.

Az Osztrák Nyelvi Diploma kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte; államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A nemzetközileg is elismert vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak.

Az ÖSD teljes jogú tagja a Cambridge-i Egyetem által alapított ALTE (Association of Language Testers in Europe) szervezetnek, amely a vizsgák feladatait minőségbiztosítási szempontból rendszeresen ellenőrzi.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

A sikeres vizsgázók nemzetközileg elismert bizonyítványt és államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is kapnak.

Az ÖSD vizsgarendszer három vizsgaszintje rendelkezik magyar akkreditációval:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C) nyelvvizsga-bizonyítvány azonban csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen. Ez alól a B1-es vizsga kivétel, amelyet két részletben is le lehet tenni (írásbeli + szóbeli).

 

Akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

• alapfok: Zertifikat B1 (ZB1)

• középfok: B2 Mittelstufe Deutsch (ZB2)

• felsőfok: C1 Oberstufe Deutsch (ZC1)

 

Nem akkreditált ÖSD-nyelvvizsgák:

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID1) (10-14 éves gyerekeknek)

A1 Grundstufe Deutsch 1 (ZA1)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID2) (10-14 éves gyerekeknek)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (ZA2)

C2 Allgemeinsprache Deutsch (C2)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2)

 

További információk:

https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/ker_2002.asp

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/