ÖSD Nyelvvizsga

 

2022-től a Miskolci Egyetemen is letehető az ÖSD Zertifikat B2 államilag elismert egynyelvű német nyelvvizsga.

 

Az ÖSD nyelvvizsgáról
 
Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) államilag elismert egynyelvű nyelvvizsga (német). A sikeres vizsgázók magyar és osztrák nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak, melyet nem csak a felsőoktatási felvételi, de a munkakeresés során is elfogadnak a nyelvtudás igazolásként. Vizsgaközpontunkban a jelen pillanatban B2 középfokon tehetnek vizsgát!
A vizsga írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részből áll, és elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget teszteli. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri.
Az egynyelvű vizsgák közül az ÖSD az egyedüli vizsga, amely a szótárhasználatot megengedi. B2 középfokon kétnyelvű nyomtatott szótárt lehet használni.
Vizsgajelentkezés feltétele
A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 
Vizsgára jelentkezés

A vizsga komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Tehát jelentkezni csak komplex vizsgára lehet. Valamelyik részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) sikertelensége esetén csak annak ismétlésére nincs lehetőség.
 
A vizsgákra jelentkezni lehet személyesen a tanfolyami irodában (Miskolci Egyetem, A/6 fsz.20), vagy e-mailben. Az itt letölthető jelentkezési lap kitöltött változatát az osd@uni-miskolc.hu címre kell elküldeni. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve, a befizetést igazoló banki bizonylattal együtt, legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján, 16.00 óráig juttassák el személyesen a Miskolci Egyetem tanfolyami irodájába vagy a megadott e-mail címre! A Miskolci Egyetem hallgatói a kedvezmény igénybevételéhez csatolják az igazolást az aktív hallgatói jogviszonyukról.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

  • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
  • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
  • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
  • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.
Az információk megtekintéséhez válasszon az alábbi menüpontok közül: