ME_egyetem_aula_altalanos
Adatbázisok

Az ME KLM által közvetített magyar adatbázisok

Arcanum Digitális Tudománytár

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Borsodi Ipari Képarchívum

A mai Borsod-Abaúj-Zemlén megye térségének ipartörténeti múltjából rendkívül gazdag és a messze távolba visszanyúló emlékekkel rendelkezünk. A régészek mintegy 70.000 évvel ezelőttinek becsülik a Miskolcon talált egykori kovakőbányát és kőmegmunkálást. Időszámítás előtti századokból, majd a honfoglalás idejéből maradtak ránk vasgyártó műhelyek tárgyi bizonyítékai. Az Ipari Forradalom helyi alapjait – mintegy 250 évvel ezelőtt –, a Bükk-hegységben rakták le őseink a különböző ásványi anyagok bányáinak feltárásával, az erdei ipar, az üveghuták, a vashámorok, a papírmalmok, a széleskörű házi- és kézműipar, a céhek és manufaktúrák beindításával. Ezek teljesültek ki, fejlődtek tovább a 19. és 20. század idején, illetve beléptek melléjük az olyan innovatív szakmák, mint a gépipar, a vegyipar, az új energiát, valamint az ipari- és lakossági szolgáltatást biztosító iparágak üzemei.

Az elmúlt korok szellemi, tárgyi hagyatékán túl, ránk maradtak a pótolhatatlan szakmai tapasztalatok, az itteni lakosság identitását döntően meghatározó örökségföldrajzi emlékek is.

Ennek a történelmi múltnak és változásnak a tárgyi, szellemi emlékei, valamint az ezeket előállító közösségek technikai, kulturális hagyatéka egyetemes emberi értékek, amelyek tanulmányozása, megőrzése és széles körben történő megismertetése – és ahol lehet, hasznosítása is – minden generáció számára elengedhetetlen kötelezettség, egyben a jövő biztonságos kijelölésének záloga.

EISZ – Akadémiai Kiadó folyóiratcsomag

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.

EISZ – Akadémiai Kiadó MERSZ

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt. Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása több mint 850, zömmel magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100-200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek.

EISZ – Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az Akadémiai Kiadó angol, német, finn, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd, szerb, szlovén nyelvekből kínál általános, köznyelvi szótárakat, továbbá angol és német nyelvű szaknyelvi adatbázisokat. A magyar egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar szinonimaszótár és több más kézikönyv is. A szótárak böngészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók és mobileszközökről is elérhetők. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.

EISZ – L’Harmattan Open Access és Archívum

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó az elmúlt 21 évben mintegy 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozása alatt, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz. A L’Harmattan Digitális Adatbázis utódaként létrejött L’Harmattan Open Access és Archívum platformon a kiadó közel 100, open access módon megjelent könyve és mintegy 1600 előfizetett kiadványa egyaránt hozzáférhető.

EISZ – Szaktárs – Akadémiai Digitális Archívum

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék.

EISZ – Szaktárs – Argumentum Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.

EISZ – Szaktárs – Attraktor Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó közel 300 kötetét tartalmazza.

EISZ – Szaktárs – Balassi Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban közel 1000 önálló mű található meg.

EISZ – Szaktárs – Gondolat Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A folyamatosan bővülő, több mint 20 tudományterületet felölelő adatbázisban több mint 900 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.

EISZ – Szaktárs – Kalligram Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Kalligram Könyv- és Lapkiadó a magyar irodalom és könyvkiadás egyik legismertebb műhelye. Szerzőik és munkatársaik között megtalálhatók a kortárs magyar, illetve a közép-európai szellemi élet jeles képviselői. A szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák is egyre nagyobb súllyal szerepelnek a kiadó repertoárjában. Kiadványaikkal, kiadói programjukkal kezdettől fogva egységes magyarságban, tágabb értelemben egységes (Közép-)Európában gondolkodnak, közvetítő szerepet vállalva földrészünk népei, országai között. A közel 1000 könyvet tartalmazó adatbázis folyamatosan bővül a legújabb kiadványokkal.

EISZ – Szaktárs – Kortárs Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az 1993-ban megalapított könyvkiadó napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak ápolására vállalkozott. Az adatbázisban számos, Magyarországon irányadó sorozat (Magyar Remekírók, Kortárs Vers, Esszé, Próza), több mint 190 kötet magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadvány érhető el.

EISZ – Szaktárs – Kriterion Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az 1969-ben életre hívott kiadó feladata a Romániában élő nemzetiségek kultúrájának ápolása, így portfóliójának jelentős részét teszik ki a tudományos és szépirodalmi fordítások román, szerb, ukrán, orosz, török szerzőktől. A kiadó az erdélyi magyar írók, költők megjelentetése mellett a tudományos élet legfőbb közvetítőjévé is vált. Az adatbázis 2022 folyamán jelentős mennyiségben, több mint 1000 kötettel bővült a legújabb és a régebbi kiadványokkal egyaránt, jelenleg több mint 2100 kötetet tartalmaz.

EISZ – Szaktárs – Kronosz Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről.A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs, illetve Baranya megye helytörténetét feldolgozó kiadványok, de irodalom- történeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyvekkel.

EISZ – Szaktárs – Magyar Napló Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről.A Magyar Napló Kiadó a Magyar Írószövetség mellett működő szépirodalmi műhely. A rangos és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek munkái mellett jelentős számban ad ki irodalomtudománnyal, történelemmel, szociográfiával, néprajzzal, vallással foglalkozó köteteket, valamint művészeti albumokat is. Az adatbázis több mint 330 kötetet tartalmaz.

EISZ – Szaktárs – Mentor Könyvek Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az egyik legnagyobb erdélyi kiadó kínálatában 670 művészeti, néprajzi, történelmi és szépirodalmi kötet érhető el, melyek folyamatosan bővülnek az újonnan megjelenő kiadványokkal.

EISZ – Szaktárs – MMA Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A kiadó célja a Magyar Művészeti Akadémia és intézményei gondozásában megjelenő könyvek (művészeti könyvek, albumok, katalógusok, konferenciafüzetek, életmű-feldolgozások), CD-k, DVD-k, és a Magyar Művészet periodikum kiadása, továbbá az MMA által megrendelt életmű-dokumentációk készítése, portréfilmgyártás, videó szolgáltatás, valamint a fotó- és videó-archívum gondozása.

EISZ – Szaktárs – Múlt és Jövő Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A kiadó a zsidó kultúra vonatkozásában színes, s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. Fő profilja a történelem, a szépirodalom és a zsidó tudományok (Jewish Studies), de a szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is. A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből, a legkülönfélébb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításokban adja közre.

EISZ – Szaktárs – Nap Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Nap Kiadó az elmúlt közel három évtized alatt művelődéstörténeti, irodalmi, nyelvészeti, történelmi, néprajzi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelentetését tekintette fő hivatásának. Állandó sorozatai által átfogott legfőbb témakörök a történetírás, nyelvészet-nyelvtörténet, a néprajz, kortárs magyar színjátszás és komolyzene, valamint az irodalomtörténet és kortárs irodalom (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). A kiadói adatbázis közel az összes eddig megjelent, több mint 400 könyv digitális, kereshető változatát tartalmazza.

EISZ – Szaktárs – Napvilág Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az adatbázisban több mint 420 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány köréből. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.

EISZ – Szaktárs – Osiris Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis több mint 1800 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

EISZ – Szaktárs – SzakKönyvTár / Tinta Könyvkiadó

Hozzáférhető a MIskolci Egyetem gépeiről. A Tinta Könyvkiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. A szakkönyvek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek munkatársai, az ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főiskolák oktatói-kutatói.

EISZ – Szaktárs – Szaktudás Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.

EISZ – Szaktárs – Szent István Társulat

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Szent István Társulat Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az adatbázis a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan bővül, jelenleg több mint 3300 címet tartalmaz.

EISZ – Szaktárs – Tarsoly Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Tarsoly Kiadó Budapesten, 2000-ben alakult a Révai Új Lexikona szerkesztőségéből. A 20. századi magyarságot bemutató 19 kötetes lexikon és az 5 kötetes Magyarország a XX. században című enciklopédia megjelentetése után a kiadó továbbra is elkötelezett a magyarság sorskérdései iránt, ezért elsősorban a 20–21. századi magyarság életére vonatkozó történelmi és annak segédtudományai (családkutatás, genealógia, heraldika), helytörténeti, közgazdasági könyveket jelentet meg, de értékesek az egyháztörténeti, építészeti, pszichológiai tárgyú könyvei is.

EISZ – Szaktárs – TIT Gondolat Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. A kiadó nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2800 kötetet tartalmazó adatbázis a kiadó gondozásában 1957-1995 között megjelent köteteket tartalmazza, köztük számtalan olyan alapművet, amely a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

EISZ – Szaktárs – Vince Kiadó

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A kiadó művészeti monográfiákat, albumokat, társadalom- és természettudományi műveket, felsőfokú pedagógiai, pszichológiai, jogi köteteket, családi, utazási- és gasztronómiai könyveket, életviteli munkákat, referenciakiadványokat publikál. A kiváló szakemberek által írt könyvek nem csupán a korábbi ismeretek teljes összefoglalását, hanem a legfrissebb kutatási eredményeket, feltevéseket is tartalmazzák.

EISZ – SzóTudásTár (Tinta Könyvkiadó)

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. A Tinta Könyvkiadó szótárait tartalmazó adatbázis. A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két évtizedes lexikográfiai és informatikai munkájának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimológia; ellentét; kiejtés; összetett szavak; helyesírás; gyakoriság; rövidítés; idegen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése; szólások, közmondások.

EISZ – Typotex – Interkönyv

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Az adatbázisban az 1989 óta működő Typotex Kiadó csaknem 800, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis lehetőséget nyújt a keresésre a teljes szövegben, könyvjelzők elhelyezésére és a művek 25%-nak nyomtatására, illetve mentésére.

E-kutatás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának oltalom kutatási adatbázisa.

HUMANUS – Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa

A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

Magyar Orvosi Bibliográfia
Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (MTDA)
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
MATARKA
MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár
NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum

Hozzáférhető az olvasótermi dedikált gépről. Bejelentkezéshez kérje a könyvtáros segítségét!

Online Szabványkönyvtár

Hozzáférhető az olvasótermi dedikált gépről. (Használati nyilatkozat kitöltése köteleőz!) Bejelentkezéshez kérje a könyvtáros segítségét!

Opten Cégtár – + Optijus

Hozzáférhető az olvasótermi dedikált gépről. Bejelentkezéshez kérje a könyvtáros segítségét!

PAD – Pedagógiai Adatbázis
PubMob

A magyar orvosi/egészségügyi folyóiratok lapszámaiban megjelenő közlemények adatainak szabadon kereshető gyűjteménye.

Videotorium – Tudomány egyenes adásban
Wolters Kluwer Jogtár

Hozzáférhető az olvasótermi dedikált gépről. Bejelentkezéshez kérje a könyvtáros segítségét!

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír