GTK
Karok

Gazdaságtudományi Kar

GTK

Miért a GTK?

A napjainkban tapasztalható változások a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat keresnek.

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 6-7 féléves alap, a négy féléves mesterképzés, valamint a 6 féléves doktori képzés ezeknek az elvárásoknak tesz eleget!
Karunk az elmúlt években bevezette és működteti a hallgatói szolgáltatási modellt, mely integrálja a tehetséggondozást, a kompetencia– mérést és fejlesztést, a gyakorlatorientált megoldásokat és a felzárkóztatást.

Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek vállalkozásokkal, vállalatokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma gyakorlati fogásait. Egyedi megoldások kialakítására törekszünk: például Könyvvizsgálói taniroda, Utazási taniroda, SAP labor, Térinformatikai labor. Stratégiai partnerünkkel a Bosch Energy and Body Systems Kft-vel közösen indítjuk a Logisztikai menedzsment képzésen belül a Lean menedzsment specializációt duális jelleggel.

A diploma megszerzésének komoly nyelvi követelményei vannak: alap végzettséghez egy szakmai középfokú C típusú nyelvvizsgára van szükség négy szakunkon, két szakunkon pedig két szakmai középfokú C típusú nyelvvizsgára, míg a mester szint eléréshez angol nyelvből általános közép C, vagy más nyelvből egy középfokú szakmai nyelvvizsga szükséges. Tapasztalataink szerint hallgatóinknak azonban ez nem okoz gondot. Ma már belátják, hogy nyelvtudás nélkül aligha lehetnek sikeresek az üzleti életben. A nyelvtudás elmélyítésére kiváló lehetőséget kínálhatnak a külföldi tanulmányok is.

Karunkon jelentős a hallgatók mobilitása. Számos külföldi partnerintézménnyel, egyetemmel állunk szoros kapcsolatban. Hallgatóinkat arra ösztönözzük, hogy tanulmányaik során vegyenek részt rövidebb vagy hosszabb részképzésben, továbbá külföldi nyári szakmai gyakorlaton. Ez az elmúlt tanévben a Karon közel negyven hallgatót jelentett, akik a szakmai ismeret gyarapodáson túl, külföldi intézményben fejleszthette szakmai nyelvi készségét és nem utolsó sorban megismerhette egy új ország kultúráját.

Nagy Nikoletta
hivatalvezető
A/4
épület, II., 210.

Képzések

Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Ha érettségi vizsgával rendelkezel és diplomát szeretnél, akkor az ide vezető első lépcsőfok egy alapképzés elvégzése. A 6-8 féléves alapképzésben megszerezhető oklevél felsőfokú végzettséget és az adott szaknak megfelelő szakképzettséget nyújt. Az alapképzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, és munkakör betöltésére jogosít, és jelentősen megnöveli a munkavállalási lehetőségeket is. Egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen, hogy a tanulmányaidat mesterképzésen is tudd folytatni.

 • Emberi erőforrás
 • Gazdálkodási és menedzsment
 • Kereskedelem és marketing
 • Közgazdasági adatelemzés
 • Nemzetközi gazdálkodás
 • Pénzügy és számvitel
 • Sportszervezés
 • Turizmus-vendéglátás
Mesterképzés (MSc / MBA)

Mesterképzésre akkor jelenkezhetsz, ha legalább egy alapképzésen szerzett diplomával rendelkezel. A mesterképzésben mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A szakmai tudás elmélyítésére lehetőséget adó mesterképzés 4 féléves. A mester képzés elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezhetsz doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

 • Ellátásilánc menedzsment
 • Emberi erőforrás tanácsadó
 • Marketing
 • Master of Business Administration (MBA) ( angol nyelven)
 • Pénzügyi menedzsment
 • Számvitel
 • Vállalatgazdaságtan
 • Vállalkozásfejlesztés
 • Vezetés és szervezés
Doktori képzés (PhD)
 • Marketingiskolák és alkalmazásai
 • Menedzsment
 • Pénzügy-számvitel
 • Üzleti vállalkozás és Vállalati gazdálkodás
 • Regionalizmus
 • Térelmélet
 • Térbeliség és üzlet
Duális képzés

A duális képzési program összekapcsolja az elméleti képzést, felkészítést a gyakorlati ismeretek és készségek megszerzésével. A Gazdaságtudományi Karon évek óta zajlik duális képzés a szakmailag minősített vállalati partnerekkel együttműködésben 6 alapszakon (emberi erőforrások, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodási, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás). A mesterképzéseken (ellátásilánc menedzsment, marketing, számvitel, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés) viszonylag új lehetőség a duális képzés, ami annyiban más, mint az alapszakon folyó duális képzés, hogy a már diplomával rendelkező hallgatók magasabb szintű tudásbázissal jelentkeznek a vállalatokhoz és ott kamatoztatják eddigi tudásukat.

A valós vállalati példák, élethelyzetek erősítik a Kar duális hallgatóinak tudását, ezáltal sokkal komplexebb szemlélettel rendelkeznek. A hallgatók olyan munkatapasztalattal, készségekkel és képességekkel gazdagodnak a képzés során, amelyek birtokában sikeresek a munkaerőpiacon. A Gazdaságtudományi Kar nagy örömére szolgál, hogy a duális képzésben végzett hallgatóik a tanulmányok lezárását követően nagy arányban a duális partner vállalatoknál/intézményeknél helyezkednek el főállásban. A duális képzésben végzett hallgatóik véleménye szerint nagyon jó döntés volt ezt a képzési formát választani, megtanulták jobban és hatékonyabban beosztani az idejüket, hiszen ők egyszerre voltak egyetemi hallgatók és munkavállalók is. Ez a szakmai kihívás sokukat megerősített és nagyon szép tanulmányi eredménnyel zárták a képzést.

A Gazdaságtudományi Karnak jelenleg 54 duális vállalati partnere van, tevékenységi körük jól illeszkedik az alap- és mesterszakok specialitásaihoz. A teljesség igénye nélkül multinacionális vállalatok, hotelek, bankok és hitelintézetek is szereplenek a Gazdaságtudományi Kar partnerei között:
 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
 • BorsodChem Zrt.
 • Joyson Safety Systems Hungary Kft.
 • Jabil Circuit Magyarország Kft.
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • Ongropack Kft.
 • Unió Coop Zrt.
 • Calimbra Hotel
 • Hell Energy Kft.
 • Avalon Park
 • Interkreditor Kft.
 • Magyar Bankszövetség

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

dékán, Gazdaságtudományi Kar

dekan_gtk

Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

Two business people talking about graph and analysis about finan
gtk_02
gtk_03
Working environment and discussion of a new project. Concept picture of economy, and money

A GTK kutatási térképe

Fenntartható Fejlődés Kutatóműhely
A kutatóműhely vezetője:
Prof. emeritus Dr. Kocziszky György
Kiemelt kutatási területek:
 • A fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági és környezeti makro, mezo és mikro szintű kölcsönhatásának modellbe foglalása.
 • Fenntartható fejlődési pálya fogalmának tisztázása, mérhetőségének alapjául szolgáló indikátorok megválasztása.
 • Az ex-post és az ex-ante vizsgálatok módszertanának áttekintése, alkalmazhatóságának kritikai vizsgálata.
Fintelligence Kutatóműhely
A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Pál Tibor
Kiemelt kutatási területek:
 • A pénzügyi kultúrát alakító és az azáltal meghatározott folyamatok minél jobb megismerése, a fogyasztói és pénzügyi tudatosság erősítése.
 • Az adatvagyon és a információtechnológia alkalmazása a döntéstámogatásban.
 • A Közép-Kelet-Európai országok háztartási pénzügyi számlái alakulásának vizsgálata a gazdasági ciklus különböző fázisaiban.
Gazdálkodás- és Vállalkozásfejlesztési Kutatási Műhely
A kutatóműhely vezetője:
Prof. emerita Dr. Illés Mária 
Kiemelt kutatási területek:
 • Közszolgáltatások a változó környezetben.
 • A társadalmi vállalkozás jellemzői, működése és fejlesztési lehetőségei.
 • A kis és középvállalkozások gazdasági, társadalmi, és környezeti fenntarthatóságának vizsgálata.
Marketing Kutatási Műhely
A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Piskóti István 
Kiemelt kutatási területek:
 • A társadalmi innovációk stakeholder-menedzsment alapú megoldása a társadalmi marketingben.
 • A városmárka érték mérése és menedzselése – smart city – smart marketing a jövő városa koncepciókban, pozícionálásban.
 • Digitális-marketing.
Stratégia és Technológia Fejlesztési Kutatási Műhely
A kutatóműhely vezetője:
Prof. Dr. Balaton Károly 
Kiemelt kutatási területek:
 • A vállalati stratégiákat befolyásoló környezeti tényezők.
 • Gazdasági és technológiai innovációk jellemzői, kialakulásuk folyamata.
 • Stratégiai innovációk típusai, a stratégiai és technológiai innovációk kapcsolata, a stratégiai és szervezeti innovációk kapcsolata.
Táj- és Településkutató Műhely
A műhely vezetője:
Prof. Dr. Sikos T. Tamás
Kiemelt kutatási területek:
 • Periférikus térségek kutatása.
 • Az e-kereskedelem hatása a települések alapellátására.
 • Drón technológia alkalmazhatósága a településmorfológiai kutatásokban.
Társadalmi Innováció Fejlesztési Kutatási Műhely
A műhely vezetője:
Veresné Prof dr Somosi Mariann
Kiemelt kutatási területek:
 • A társadalmi innovációs potenciál mérhetősége és mérése makro- mezo- és mikro szinten.
 • A társadalmi innováció létrehozása, támogatása a neuro-fuzzy modellek és mesterséges intelligencia rendszerek segítségével.
 • A hálózatosodás szerepe a sikeres társadalmi innovációk megvalósításában.
Térgazdaságtani Kutatási Műhely
A műhely vezetője:
Prof. Dr. Benedek József
Kiemelt kutatási területek:
 • Európai és magyarországi városok, regionális centrumok, fejlődési sajátosságainak feltárása.
 • Centrumok világgazdasági pozícióinak változásai, világgazdasági jelenségek, folyamatok alakulása a globalizált világgazdaságban.
 • A regionális fejlődés és növekedés tényezői.

A GTK nemzetközi kapcsolatai

A Gazdaságtudományi Kar jelenleg 4 kontinens 25 országában rendelkezik nemzetközi partnerekkel, amely a hallgatók és oktatók mobilitása mellett széles körű oktatási és kutatási együttműködések kialakítását teszi lehetővé.

CEEPUS

A CEEPUS program a kelet-közép-európai egyetemek hálózati együttműködése, melyen belül különböző szakmai programokhoz kötődően lehetőség nyílik a hallgatói és oktatói cserekapcsolatok erősítésére.

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara jelenleg a „Regionális fejlesztési hálózat” programban vesz részt (REDENE – Regional Development Network). A REDENE keretei között hallgatói és oktatói mobilitásra egyaránt lehetőség van.
Partnerek:
 • Babes Bolyai University of Cluj-Napoca
  RO, Faculty of Economics
 • Masaryk University in Brno
  CZ, Faculty of Economics and Administration
 • Silesian University in Opava
  CZ, Faculty of Public Policies in Opava
 • University of Belgrade
  RS, Technical faculty in Bor
 • University of Economics in Bratislava
  SK, All Faculties
 • University of Klagenfurt
  AT, School of Management and Economics
 • University of Ljubljana
  SI, Faculty of Economics
 • University of Montenegro
  Podgorica, ME, Faculty of Economics
 • University of Žilina in Žilina
  SK, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
 • University Sts. Cyril and Methodius
  Skopje, MK, Faculty of Economics – Skopje
 • Varna University of Economics
  BG, Faculty of Management
 • VŠB – Technical University of Ostrava
  CZ, Faculty of Economics

Kari hírek

Összes hír
Összes hír