Hírek

Kooperatív kurzusok a fenntarthatóságért

Átfogóan vizsgálja a fenntarthatóság kérdéseit a 2023/2024-es tanév második félévében meghirdetett közös kurzusain a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem. A kurzusokhoz nincs szükség előképzettségre, a hallgatók szaktól függetlenül jelentkezhetnek február 12-ig.

  • Egyetem
2024. március 04.

A klímaválság és az erőforrások kimerülése korunk egyik legjelentősebb kihívását jelentik, veszélyeztetve bolygónk jövőjét. Elengedhetetlen feladat megoldást találni ezekre a problémákra, hogy biztosítható legyen a fenntartható jövő.

A témához kapcsolódóan 2021 ősze óta indít közös kurzusokat a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem, amelyek a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében is folytatódnak.

A meghirdetett tanfolyamok érintik többek között a környezettudatos vállalkozások működésének jogi hátterét, a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. A hallgatók a városokban az életminőséget veszélyeztető tényezőket és azok megoldási lehetőségeit vizsgálhatják, valamint foglalkozhatnak a tiszta ivóvíz fenntartható módon történő biztosítását szolgáló megoldásokkal is.

A hallgatók az elméleti ismereteket egyéni tudásukhoz, korábbi ismereteikhez és tanulási tempójukhoz alkalmazkodó digitális egységekből, úgynevezett „tanulási molekulákból” sajátíthatják el, amihez online felületet fejlesztenek. A CourseGarden nemcsak az önálló, otthoni tanulásban segít, de az egyetemen megszokott tantermi keretektől eltérő élményt is ad az oktatóknak és a hallgatóknak.

Mi teszi ezeket a kurzusokat kooperatívvá? A tananyag online, egyénileg történő elsajátításán túl a kurzusok teljesítéshez különböző projektfeladatok elkészítése szükséges, amelyeket a hallgatók csapatban, egymással együttműködve végeznek. Így átfogó képet kaphatnak arról, hogyan lehet az elméletet és a gyakorlatot összekapcsolni a fenntartható jövő felé vezető úton.

A kurzusokra 2024. február 12-ig lehet jelentkezni.

A képzés megvalósítását az RRF-2.1.2-21-2022-00012 azonosítószámú, Komplex Digitális Modellváltás – Intelligens fokozatváltás projekt támogatja. A projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósul meg.

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír