BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Coach

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Coach
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
coach

Áttekintés

A képzés célja

A coaching egy olyan fejlesztő kapcsolat, amely személyes, interaktív és erősen fókuszált.

Segítséget ad egyéneknek és/vagy szervezeteknek ahhoz, hogy céljaikat hatékonyabban érjék el és összességében is eredményesebbé váljanak. Olyan cél- és eredményorientált fejlesztés, amely a belső és külső erőforrások jobb felismerését és kreatívabb összekapcsolását is lehetővé teszi.

A képzés egyedülálló módon ötvözi a hagyományos és legújabb coaching technikákat, mint például a design gondolkodás, art-coaching vagy közösségi coaching.

Elsajátítandó kompetenciák
 • gyakorlatorientált feladatelemzés;
 • rendszerszemléletű problémamegoldás;
 • problémamegoldó képesség;
 • helyzetfelismerés és -elemzés;
 • hatás, befolyás, kapcsolatépítés képessége;
 • kommunikációs készség;
Megszerezhető tudáselemek
 • kommunikáció a termelésben/szolgáltatásban;
 • ösztönző és befolyásolási technikák a jobb teljesítmény elérésben;
 • konfliktuskezelés;
 • tranzakcióanalízis elemei;
 • Kérdezéstechnika.
Megszerezhető ismeretek
 • vezetői ismeretek;
 • coaching eszközei és módszerei;
 • coaching alkalmazási területei;
 • teljesítménymérés és valós visszajelzés;
 • értékadó folyamatok folyamatos revitalizálása.
Személyes adottságok

Elemzőképesség, problémamegoldás, rendszerszemlélet, kommunikáció, empátia szociálisérzékenység a gyártás, illetve az ahhoz kapcsolódó folyamatok javítására, megfelelve a társadalmi és értékteremtő folyamatok elvárásainak.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • OH adatok: FNYF/698-3/2022.
Dr. Osváth Andrea
egyetemi adjunktus

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, 215.
Graholy Éva
adminisztrátor

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, 215.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeretek
20 kredit:

 • vezetési ismeretek;
 • coaching szemlélet;
 • tanácsadó stratégia;
 • tudásmenedzsment;
 • gazdaságpszichológia

Szakismeretek
23 kredit:

 • döntéstámogatás;
 • problémamegoldás;
 • konstruktivizmus;
 • konfliktuskezelés;
 • coaching versenyhelyzetben

Kiegészítő szakismeretek
12 kredit:

 • design-gondolkodás;
 • coaching a versenykörnyezetben;
 • szociálpszichológia;
 • termelési kommunikáció

A szakdolgozat kreditértéke:
5 kredit

Szakmai gyakorlat

Szupervízióval támogatott 30 órás szakmai gyakorlat: 4 óra személyes kontakttal a coachee-val (4 találkozás, egyenként 60 perc), 10 óra otthoni munka és 16 óra a szupervízorral.

A gyakorlat célja, hogy támogatott körülmények között a hallgatók személyes benyomásokat és tapasztalatokat szerezzenek a coaching folyamatáról azáltal, hogy kísérnek egy szervezetet, csoportot, egyént vagy közösséget, és visszajelzéseket kapnak a szupervízortól.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A coach egyfajta “mentális személyi edző”, akinek az a célja, hogy az ügyfele minél jobban ki tudjon teljesedni a szakmájában és a magánéletében.

Ennek érdekében a coach végzettségű szakember:

 • közreműködik abban, hogy ügyfele felfedezze és kiaknázza erősségeit, gyengeségeit, elakadásait, és minél jobban használja erőforrásait,
 • az ügyféllel együtt elkészíti a diagnózist, az iránykijelölést, az alternatívák feltárását, a döntést arra vonatkozóan, hogy a célokat hogyan valósítja meg, majd sor kerül az alkalmazásra a gyakorlatban, illetve a coaching folyamat lezárására.

A coach-ok hasznosíthatják tudásukat meglévő munkájuk gazdagítására, önálló tevékenységként (vezetői coach, life coach), illetve saját önismereti folyamatukban.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír