ETK
Szakirányú továbbképzés

Gyógynövény tanácsadó

Egészségtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Gyógynövény tanácsadó
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzési ág
Egészségtudományi
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Gyógynövény tanácsadó szakember

Áttekintés

A képzés célja

A korszerű és gyakorlatias tudásanyag elősegíti azoknak a szakembereknek a képzését, akik a gyógynövények segítségével egészségnevelési tevékenységet tudnak végezni, hosszabb távon szeretnének gyógynövények termesztésével foglalkozni kis- és nagyüzemi körülmények között. A képzés egyben ismereteket nyújt a gyógynövények felhasználásának lehetőségeiről és módozatairól. Az oklevéllel rendelkezők sikerrel pályázhatnak gyógytermékeket gyártó, forgalmazó cégek, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó, wellness-szolgáltatásokat nyújtó centrumok, szállodák állásajánlataira. A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói munkáját is.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai;
 • növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben;
 • növényi drogok hatóanyagai és azok felhalmozódását befolyásoló tényezők;
 • korszerű gyógynövény-gyűjtési és termesztési ismeretek (bio- és ökológiai gazdálkodás lehetősége);
 • gyógynövények elsődleges feldolgozása;
 • gyógynövények másodlagos feldolgozása;
 • gyógynövény-alapú termékek forgalomba hozatalának lehetőségei;
 • gyógynövények felhasználásának lehetőségei – alapvető fitoterápiás ismeretek.
Képesség
 • gyógynövényekhez kapcsolódó tudományos szakirodalom követésének és kritikai elemzésének képessége;
 • tudományosan megalapozott racionális értékelés a gyógynövények tudományterületén;
 • elemzőképesség;
 • gyógynövényekhez kapcsolódó egyénre szabott tanácsadás képessége;
 • ok-okozati összefüggések feltárásának és alkalmazásának képessége;
 • kommunikáció és problémamegoldó készség.
Attitűd
 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre;
 • elkötelezett és igényes munkája iránt;
 • reálisan ítéli meg munkájában betöltött szerepét.
Autonómia és felelősség
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre, fejlődésre;
 • pontosan és szakszerűen végzi munkáját;
 • felelősséget vállal munkájáért;
 • szakmáját, hivatását megfelelő háttértudással végzi tudományterületéhez kötődően.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése: Gyógynövény tanácsadó
 • A képzés kódja: TTOVOTY
 • A képzés besorolása: Orvos- és egészségtudományi képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: szakirányú továbbképzés, ISCED 5A
 • Megszerezhető szakképzettség(ek): Gyógynövény tanácsadó szakember
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: Miskolc
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • Nyilvántartásba vétel ideje: 2023.11.17.
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A közös képzés keretében történő megvalósításra vonatkozó adatok:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükségeshatározat(ok) adatai:
  Oktatási Hivatal:
  FNYF/1849-3/2023
  OMI/2035-11/2023.KE. határozat
  ME 163/2023. számú szenátusi határozat
 • Szakfelelős oktató neve, oktatási azonosítója: Dr. Majoros Krisztina
Pászk Norbert
Szakkal kapcsolatos kérdések
Stefánia
épület, 211.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeretek:
26 kredit

 • Speciális gyógynövényismeret;
 • Gyógynövény hatástani ismeretek;
 • Fitoterápia;
 • Pedagógia – egészségpedagógia;
 • Kommunikáció és tanácsadás

Szakhoz kapcsolódó specifikus és módszertani ismeretek:
24 kredit

 • Gyógynövények feldolgozása és forgalmazása;
 • Gyógynövények a táplálkozásban;
 • A fitoterápia további szakterületei;
 • Prezentációs és előadói ismeretek;
 • Gyógynövények minőségbiztosítása;
 • Gyakorlati ismeretek;
 • Mentálhigiéné;
 • Egészségmegőrzés és egészségfejlesztés tanításának módszerei

Szakdolgozat:
10 kredit

Szakmai gyakorlat

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

A szakon végzettek alkalmasak gyógynövények termesztésére kis- és nagyüzemi körülmények között. Elhelyezkedhetnek gyógytermékeket gyártó, forgalmazó cégeknél, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó wellness- szolgáltatásokat nyújtó centrumokban, szállodákban, valamint az egészségnevelés területén.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 6116 Gyógynövénytermesztő
 • 3327 Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője
 • 2228 Alternatív gyógymódot alkalmazó
 • 1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 33 Egészségügyi foglalkozások
 • 1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. Majoros Krisztina
szakfelelős

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír