BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Vállalati protokoll és kommunikáció

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Vállalati protokoll és kommunikáció
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Vállalati protokoll és kommunikációs szakember

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalati – külső és belső, magyar és idegen nyelvű – kommunikációban jártasak lesznek a képzés elvégzését követően. A nemzetközi kapcsolatok napjainkban, a gyors és egyszerű információáramlásnak köszönhetően, lehetővé teszik a szervezetek és vállalkozások olyan mértékű növekedését és terjeszkedését, hogy multinacionálissá válva akár befolyást gyakoroljanak a nemzetközi folyamatokra és a gazdaságpolitikára. A technológiai forradalom és a közösségi média térnyerése a globális közönség számára olyan módszerekhez való hozzáférést tett lehetővé, amelyek korábban szinte elképzelhetetlenek voltak. Az információk most már elérhetőek, szinte valós időben. A képzés célja, hogy a területen dolgozó szakemberek képesek legyenek a megfelelő kommunikációs módszerek és csatornák megválasztására, hatásának értékelésére és használatára a szervezeti teljesítménycélok elérésének elősegítése érdekében, valamint arra, hogy alkalmazzák a képzés során megszerzett kulcsfontosságú fogalmakat, gyakorlati ismereteket és kommunikációs készségeket a vállalatok napi tevékenységeiben és valós projektekben.

A szakképzettség oklevélben történő angol nyelvű megjelölése:
Expert in Corporate Protocol and Communication

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Megérti és átlátja a vállalati struktúrákat és a vezetés-irányítás módját.
 • Ismeri az adatvédelem és a GDPR szabályait.
 • Megérti és megismeri a külső kommunikáció különböző formáit és eszközeit valamint a digitális kommunikáció alapjait – weboldalak, e-mailek, közösségi média platformok, hálózatépítés.
Képesség
 • Képes a vállalati események offline – online és hibrid módon való megszervezésére és lebonyolítására.
 • Képes hatékony kommunikációs rendszerek kiépítésére a vállalaton belül és a partnerekkel, a beszállítókkal, az ügyfélkörrel, az állami minisztériummal és az intézményekkel.
 • Képes a vállalati érdekek tárgyalásokon és üzleti találkozókon való képviseletére.
 • Képes megtervezni a stratégiai megközelítést a kommunikációs kihívások széles skálájához a helyzetelemzés és szisztematikus tervezési módszertan alapján.
 • Képes olyan üzenetek készítésére és küldésére – nagy hangsúlyt fektetve a digitális médiára -, amelyek a szervezeti forgatókönyvek széles körében befolyásolhatják a belső és külső közönség hozzáállását és viselkedését.
Attitűd
 • Rugalmasan alkalmazkodik az adott szakterülethez szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában a célnyelven.
 • Kreatív problémamegoldás
 • Nyitott a területet jellemző problémák felismerésére és azok megoldására.
Autonómia és felelősség
 • A szakmát önállóan végzi, mivel rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel, képességekkel, jártassággal és gyakorlattal.
 • Legjobb tudása szerint képviseli a szakterület szakmai és etikai alapértékeit.
 • Elfogadja a külső szakmai kritikát, amelyet elemez, és amelyből következtetéseket von le, a következtetések eredményét autonóm módon hasznosítja munkájában.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • Nyilvántartásba vétel: FNYF/603-3/2023
 • A képzés kódja: TTOVVOL
Dr. Mokrainé Orosz Angéla
Szakkal kapcsolatos kérdések
A/6
épület, fsz., 25.
Dr. Kriston Renáta
egyetemi docens

Szakfelelős

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó tantárgyak:
15 kredit

 • Bevezetés a protokollba
 • Vállalatirendezvény-menedzsment és -protokoll
 • Információbiztonság és -menedzsment

Szakmai jellegű tantárgyak:
30 kredit

 • Kommunikációs eszközök és ismeretek
 • Vállalati külső és belső kommunikáció
 • Vállalati jog
 • Vállalati arculat
 • Vezetői készségek
 • Döntéshozatali technikák és tárgyalástechnika

Kiegészítő ismeretek:
5 kredit

 • Interkulturalitás a vállalatok nemzetközi kapcsolataiban

Szabadon választható tantárgy:
5 kredit

 • Idegen nyelvű üzleti kommunikáció (Angol/Német)

Szakdolgozat:
5 kredit

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A képzés részeként, mindkét félévben idegen nyelvű üzleti kommunikációt tanulnak a hallgatók a választott idegen nyelven.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök

2532 PR-tevékenységet tervező, szervező

 • PR felelős,
 • PR szakreferens
 • Szóvivő
 • Vállalati kommunikációs szakértő
 • Vállalatirendezvény szervező

3631 Konferencia- és rendezvényszervező

 • Host, hostess
 • Kiállításszervező
 • Kongresszusszervező
 • Kóstoltatásszervező
 • Kulturális rendezvényszervező
 • Programszervező
 • Promóciós asszisztens
 • Promóciós ügyintéző
 • Rendezvényszervező és -bonyolító
 • Sport-rendezvényszervező
 • Szabadidőszervező
 • Termékbemutató-szervező
 • Vendéglátásszervező

2714 Kulturális szervező

 • Program koordinátor
 • Programigazgató (kulturális szolgáltatás)
 • Programszervező (kulturális)

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír