BTK_02
Karok

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

BTK

Miért a BTK?

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatal fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján.

A kar a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként szolgálja a régió és Magyarország társadalmát.

 A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, a végzett hallgatók azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra és a média világában, de akár a gazdasági élet területein is.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy az oktatói kiválósága alapján a miskolci bölcsészkar előkelő helyet foglal el a hazai felsőoktatásban. Széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően hallgatói jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein.

A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. A BTK-n diplomát szerzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit a kar folyamatosan figyelemmel kíséri, ennek alapján határozottan állítható, hogy munkaerőpiaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. Igazolják ezt a Diplomás Pályakövetési Rendszer objektív eredményei is, amelyek a felvi.hu portálon tekinthetőek meg.

A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 százaléka nyilatkozott úgy, hogy továbbtanulási helyszínként újra a miskolci bölcsészkart választaná, és nem menne más egyetemre.

Borbás Emese
Dékáni hivatalvezető
A/4
épület, 4. emelet, 423.

Képzések

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán nem csak klasszikus bölcsész szakok várják a felvételizőket. A színes képzési paletta a pedagógusképzésekre és a modern társadalomtudományi területekre is kiterjed. A ME BTK az alapszaktól (BA), az osztatlan (OT) és mester (MA) szakokon át a doktori iskoláig (ID) kínál folyamatosan megújuló, gyakorlatorientált képzéseket, izgalmas életpályák sokaságát.

Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Az érettségi vizsgával rendelkezők számára egy alapképzés vagy egy osztatlan képzés elvégzése biztosíthatja az első diploma megszerzését. Az alapképzés általában 6 féléves, nappali vagy levelező munkarendben is elvégezhető. 

Az egyes szakokon államilag finanszírozott és önköltséges férőhelyeket is hirdetnek. Az alapképzés után lehetőség van mesterképzésben történő továbbtanulásra, de a munkaerőpiacon is jól hasznosíthatóak a gyakorlatorientált alapszakos diplomák.

Az alapképzésekről részletesen itt olvashat.

 •  Anglisztika
 • Germanisztika
 • Gyógypedagógia
 • Kommunikáció- és médiatudomány
 • Közösségszervezés
 • Kulturális antropológia
 • Magyar
 • Nemzetközi tanulmányok
 • Politikatudományok
 • Régészet
 • Szabad bölcsészet
 • Szociális munka
 • Szociológia
 • Történelem
Mesterképzés (MSc / MBA)

A mesterképzésre valamely diploma birtokában, például alapképzésben, régi típusú főiskolai képzésben, esetleg más szakon szerzett MA diploma után van lehetőség. A képzések államilag finanszírozott, illetve önköltséges formában is végezhetők nappali és/vagy levelezős munkarendben.  Sokan, kihasználva a 12 állami finanszírozott félévet, állami ösztöndíjasként kezdik meg tanulmányaikat, és csak az utolsó félév(ek)et fizetik önköltségesként.

A mesterképzésekről részletesen itt olvashat.

 • Fordító és tolmács
 • Central European Studies (in English language)
 • Kulturális antropológia
 • Cultural Anthropology (in English language)
 • Kulturális mediáció
 • Magyar nyelv- és irodalom
 • Politikatudomány
 • Régészet
 • Szociológia
 • Történelem
Tanárképzés

A tanárképzésekről részletesen itt olvashat.

 • Osztatlan tanárképzések (10 félév)
 • Tanári mesterképzések, közismereti tanári képzések (2-3 félév)
 • Szakmai tanárképzések (2-3 vagy 4 félév)
 • Tanári mesterszak megszerzésére irányuló párhuzamos képzés
Szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzésekről részletesen itt olvashat.

 • Szakfordító és audiovizuális fordító
 • Vállalati protokoll és kommunikáció szakirányú továbbképzés
 • Német üzleti szaknyelvi tréner szakirányú továbbképzés
 • Protestáns köznevelési vezető pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
 • Újságíróképzés
 • Coach
 • Kiadói szerkesztő
 • Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga
 • Pedagógus szakvizsga
 • Kreatív írás
 • Régészeti örökségvédelem
 • Szociális menedzser
 • Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol, kínai, német, orosz)
Pedagógus továbbképzés

A pedagógus továbbképzésről részletesen itt olvashat.

Doktori iskolai képzés

A doktori iskolai képzésről részletesen itt olvashat.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

A BTK kutatási térképe

A kar rendkívül széles képzési spektrumának – 12 alapszak, 10 mesterszak, 24 osztatlan tanári szakpár – köszönhetően kutatási aktivitása is szerteágazó. A kar tevékenységei között éppúgy helyet kapnak az empirikus kutatások, mint az elméleti megközelítésű, a holisztikus szemléletű, interdiszciplináris, sok esetben konzorciumi partnerrel végzett munkák is, területét tekintve jellemzően a Kárpát-medence egészét lefedve.

CREATIVE REGION/KREATÍV RÉGIÓ

A ME BTK által vezetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében elnyert kutatási projekt. A program keretében a társadalmi és kulturális innovációk régióbeli kutatási tapasztalataira támaszkodva kutatjuk az újabb társadalmi és kulturális innovációk lehetséges területeit és megvalósítási lehetőségeit. Ehhez egy új interdiszciplináris team kialakítása valósul meg gazdasági, társadalom-, egészség-, jog- és bölcsészettudományi szakemberek részvételével a korábbi kutatási tevékenységükre alapozva.

Köztérkutatás nem organikus városokban (OTKA 143598)

A kutatás célja az, hogy három tervezetten létrehozott „újváros” – Kazincbarcika, Tiszaújváros, Miskolc Avas lakótelep – kulturális antropológiai terepmunkára épülő kutatásán keresztül választ találjunk a szocialista városok nyílt hozzáférésű köztereinek problematikájára. További célunk az, hogy városfilozófiai-városantropológiai, illetve multi- és interdiszciplináris megalapozást követően, az eredményeket a döntéshozók számára előkészítsük arra, hogy azokat felhasználva jobbá, élhetőbbé, szerethetőbbé tegyék ezeket a tereket, emelve ezzel az azokat használók életminőségét.

FŐNIX ME (EFOP-3.4.3-16-2016-00015)

A „Főnix ME” (EFOP-3.4.3-16-2016-00015) projekt célja a Miskolci Egyetem megújítása, versenyképességének, nemzetközi ismertségének fokozása, képzései és szolgáltatásai minőségének, és hozzáférhetőségének javítása, a társadalmi és területi hátrányok csökkentése, diplomások arányának, elhelyezkedési esélyeinek növelése, amelyeket 9 részprojekt formájában valósít meg. A 3. részprojekt Oktatási innováció – képzések, tananyagfejlesztés és 4. részprojekt Felzárkóztatás, társadalmi innováció irányítója Bölcsészettudományi Kar.

A „NYELVKALAND ME” projekt

A projekt célja egy olyan élményalapú módszertan és feladatbank kidolgozása, melynek segítségével a nyelvtanulás élményt jelent a középiskolások számára, fejlődik az idegennyelv-tudásuk, ezáltal sikeres érettségi és nyelvvizsgát tudnak tenni. A projekt hosszú távon hozzájárul a nyelvtanítás megújulásához, valamint ahhoz, hogy a tanulók sikereket érjenek el a munka világában és magánéletükben, hozzájárulva ezzel boldogulásukhoz, az esélyegyenlőséghez és a régió fejlődéséhez.

„Rongyszőnyeg vagy patchwork? – Társadalmi együttélési formák és normák, együttélési simulások és konfliktusok multikulturális környezetben”

A Szegedi Egyetemmel konzurciumban: „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című EFOP-3.6.2-16-2017-00007. számú pályázat keretében a „Rongyszőnyeg vagy patchwork? – Társadalmi együttélési formák és normák, együttélési simulások és konfliktusok multikulturális környezetben” c. részprojekt keretében társadalmi konfliktusok feltárásával, előrejelzésével, modellezésével, valamint a konfliktusok kezelésével, társadalmi beavatkozásokkal foglalkozunk.

A BTK nemzetközi kapcsolatai

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara számtalan Európán belüli kapcsolattal rendelkezik, ezen országok egyetemeivel főként hallgatói és oktatói mobilitás valósul meg, de részt vett a Kar különböző nemzetközi projektekben is. A Kar összes intézetének van stratégiai partnere, így lehetőség van velük együttműködve újabb kutatásokban való részvételre. A 2022-es évtől Európán kívüli partnerekkel is bővült a kapcsolati háló, egy marokkói és egy malajziai egyetemmel van szoros együttműködés. 

Az újonnan induló Pannónia Ösztöndíjprogramban, mely főként hallgatói és oktatói mobilitást támogat, is fontos szerepet szánunk a nemzetközi partnereinknek, kezdetben 27 partnerrel tervezzük az együttműködést.

Kari hírek

Összes hír
Összes hír