dokumentumok_03
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

EFOP-3.4.3-16-2016-00015

Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

EFOP-3.4.3-16-2016-00015 – „Főnix ME” – Megújuló Egyetem – Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében

Általános adatok

Projekt címe

„Főnix ME” – Megújuló Egyetem

Támogató program

Széchenyi 2020 (2014-2020)

Felhívás kódja

EFOP-3.4.3-16-2016-00015

A projekt kezdő dátuma

2017.05.01.

Időtartam

2017.05.01. – 2021.12.31.

A projekthez megítélt támogatási összeg

1.790.547.438 Ft

A Miskolci Egyetem részére megítélt támogatási összeg

1.790.547.438 Ft 

Konzorciumvezető

Miskolci Egyetem

A projekt célja a Miskolci Egyetem megújítása, versenyképességének fokozása, képzései és szolgáltatásai minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása, az intézmény szellemi potenciáljára alapozva a régióban jellemző társadalmi és területi hátrányok csökkentése, diplomások arányának növelése, a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása, külföldi hallgatókat bevonzó képesség erősítése.

Ezen cél eléréséhez az alábbi tevékenységeket hajtjuk végre:

  • Ózd és Sátoraljaújhely felzárkóztatása a közösségi felsőoktatási képzési központ és kihelyezett képzés létrehozása által,
  • friss diplomások munkaerő-piaci alkalmasságának segítése és sikeres elhelyezkedésének növelése, a képzések gyakorlatorientálttá tétele, gyakorló szakemberek képzésben történő bevonása,
  • a munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolatok intézményi, regionális szintű javítása, az Egyetem, az oktatók, a hallgatók és a vállalatok összekapcsolása,
  • a felsőoktatási karrier-szolgáltatások bővítése, intézményi beágyazottság növelése,
  • határon túli felsőoktatási együttműködések ösztönzése a Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása érdekében, ehhez kapcsolódóan a hallgatói és nyelvi szolgáltatások fejlesztése,
  • a felsőoktatási oktatók, dolgozók, gyakorlati szakemberek képességeinek és készségeinek javítása képzők képzése által,
  • képzési feltételrendszer javításával a fejlesztett szakok fenntartható fejlődésének biztosítása,
  • az új képzési és kimeneti követelmények alapján a képzések átalakítása, fejlesztése,
  • hallgatói ismeretek bővítését célzó könyvtári szolgáltatások, digitális kompetenciák fejlesztése.
infoblokk_ESZA