munkatarsaknak_2x
Nem kari szervezetek

Humánerőforrás Igazgatóság

Áttekintés

Választás és ugrás a tartalomra

Az Igazgatóság feladata a Miskolci Egyetem működésével összefüggő, emberi erőforrás menedzsment, munkaügyi és bérszámfejtési, valamint a kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok teljes körű ellátása, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek koordinálása, a magasabb vezetői és vezetői beosztások pályázati folyamatának támogatása, valamint az Egyetem emberi erőforrásának menedzselése, motiválása, fejlesztése és hatékony felhasználása az intézmény stratégiájában megfogalmazott célok elérésének érdekében. Az Igazgatóságunk látja el a bérszámfejtéssel összefüggő intézményi feladatokat, valamint a kapcsolódó adózási és járulékelszámolási, bejelentési, továbbá adatszolgáltatási feladatokat.
A Humánerőforrás Igazgatóság a Humán Ügyfélszolgálati Osztály és a Humánerőforrás Fejlesztési Osztály alkotja. Tevékenységei során ellátja az Egyetem működésével összefüggő, emberi erőforrás menedzsment, munkaügyi és bérszámfejtési, valamint a kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat.

Szervezetünk

Humán Ügyfélszolgálati Osztály feladata

A Humán Ügyfélszolgálati Osztály feladata az Egyetem munkatársai részére történő teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi feladatok és az ezekkel szorosan összefüggő feladatok teljes körű ellátása. Ellátja az Egyetem foglalkoztatottjaival kapcsolatos munkabér és a béren kívüli juttatások számfejtéséhez kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres operatív feladatokat. A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos ügyek intézése, rögzítése, számfejtése. Az Osztály vezeti a foglalkoztatottakkal összefüggő személyügyi nyilvántartásokat. Intézkedik az Egyetem foglalkoztatottjai számára a munkaviszonnyal, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igazolások kiadásáról. A nyugdíjazási ütemtervnek megfelelően gondoskodik a nyugdíjazások előkészítéséről, határozatok elkészítéséről, valamint a számfejtett munkabérekhez és járandóságokhoz kapcsolódó adók és járulékok határidőre történő elszámolásáról és bevallásáról.

Főfeladataként, megvalósítja a ME bérszámfejtési folyamatait, melynek során szoros együttműködésben tevékenykedik a Humánerőforrás és Fejlesztési Osztállyal, illetve folyamatosan kapcsolatot tart valamennyi szervezeti egységgel. Tervezi, lebonyolítja a havi bérszámfejtési feladatokat, számfejti a rendszeres és nem rendszeres illetményeket, elkészíti az utalási állományokat. Számfejtési feladatain belül: mozgóbér (készenlét, ügyelet, túlmunka, műszakpótlék) számfejtését, távollétek rögzítését; letiltások, munkavállalói tartozások, illetményelőlegek kezelését, jövedelemigazolások kiállítását végzi. Adatszolgáltatási tevékenységet végez a hatóságok, a Kormányhivatal, a NAV, a nyugdíj- és egészségpénztárak, szakszervezetek, érdekképviseletek részére. Feladatkörébe tartozik a jóléti juttatások koordinációja (szülési segély, temetési segély, beiskolázási támogatás, táboroztatási támogatás, szociális segély, évvégi juttatás). Emellett koordinálja az egyéb juttatásokkal (utazási juttatások, munkaruha-juttatás, tanulmányi szerződések nyilvántartása) kapcsolatos feladatokat.

Humánerőforrás Fejlesztési Osztály feladata

Az Osztály a feladatait a vonatkozó hatályos jogszabályok, a szervezetszabályozó eszközök és belső normák alapján végzi. Tevékenységének középpontjában a humánerőforrással való gazdálkodás, a személyi állományról való gondoskodás, a munkáltató és a munkavállalók érdekeinek összehangolása áll. Folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a szervezet fluktuációs mutatóit. Tervezi a munkaerő-utánpótlását, lefolytatja a felvételi eljárásokhoz szükséges toborzási, kiválasztási eljárásokat, az alkalmazáshoz szükséges vizsgálatokat. Döntés-előkészítési feladatokat lát el a munkáltatói intézkedések végrehajtása során. Figyelemmel kíséri a dolgozók képzettségét, végzettségét, a képesítési követelményeknek való megfelelést, gondoskodik a beiskolázásokról. Kezeli a vezetői, valamint az oktatói-kutatói munkakörrel kapcsolatos pályázatokat, biztosítja a pályázatok eredményes elbírálásához szükséges feltételeket, ennek érdekében együttműködik a munkáltatói jogkör gyakorlójával, előkészíti a Szenátus hatáskörébe tartozó személyügyi kérdésekben.

A ME munkavállalói számára, teljeskörű személyügyi adminisztrációs tevékenysége keretében, ellátja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal összefüggő dokumentációkezelési (munkaszerződések, munkaköri leírások), nyilvántartási, s mindezek koordinációjára irányuló feladatokat. Feladatellátása során előkészíti és operatív résztvevőként megvalósítja az egyetemi szintű személyzeti intézkedéseket. Együttműködő, támogató partnerként kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkaviszonyukat érintő kérdésekben, melynek során szem előtt tartja az egyetemi szintű eredményességet. Folyamatosan karbantartja a személyügyi nyilvántartó rendszer és bérszámfejtő rendszer adatait. A hatékony munkavégzés, gördülékeny együttműködés jegyében, működteti, irányítja a HR partneri rendszert.

Kreatív és innovatív tevékenységével közreműködik a ME stratégiai elképzeléseinek megfelelő, a napjaink piaci elvárásaihoz illeszkedő HR stratégia kialakításában. Kidolgozza, bevezeti és katalizálja a modern HR folyamatokat, hozzájárulva a munkatársi elégedettség növeléséhez, s támogatva a ME stratégiai céljainak elérését. Az Egyetem toborzási, kiválasztási és beillesztési folyamatainak fejlesztésével hozzájárul a ME, mint vonzó munkáltatói márka, erősítéséhez. Az Egyetem még hatékonyabb és eredményesebb működéséhez hozzájáruló teljesítményértékelési rendszer fejlesztésében is aktív közreműködő. Célja a szervezeti kultúra dinamikus fejlesztése, a transzparens munkavállalói életút folyamatainak lefektetése, melyek a kiszámíthatóság és a lehetőségek láttatásán keresztül válnak a munkatársak számára, inspiratív, tudatos karriercéllá.

Munkatársak

Humánerőforrás Igazgatóság

Baranyai Krisztina,

igazgató

+36-46/565-111/17-50

A/4 épület I. 137.

Koleszár Lászlóné,

asszisztens

+36-46/565-111/17-09

A/4 épület I. 136.

Molnár Karolina,

humánerőforrás referens

+36-46/565-111/10-08

A/4 épület I. 136.

Humán Ügyfélszolgálati Osztály

Buczkó Debóra,

bérszámfejtő – tb ügyintéző

ÁJK,  AVK, GÉIK, BTK, Ferenczi, FIEK, Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság, IOK, Konfuciusz, Kommunikációs Központ, Minőségbiztosítási Központ, Beiskolázási és Oktatásszervezési Igazgatóság, Jogi és Compliance Központ, Pénzügyi Igazgatóság

+36-46/565-111/17-51

A/4 épület I. 135.

Józsa Veronika,

bérszámfejtő

BEO, MFK, GTK, BBZK, EÜK,KLM, Üzemeltetési, Sport és Kollégium Igazgatóság, Informatikai Központ, Felnőttképzési Központ, Nyugdíj ügyek

+36-46/565-111/17-29

A/4 épület I. 135.

Kissné Berecz Mónika,

bérszámfejtő – tb ügyintéző

megbízási szerződések bérszámfejtése

+36-46/565-111/17-89

A/4 épület I. 135.

Murvai Attila Zsoltné,

humánerőforrás referens

+36-46/565-111/14-67

A/4 épület I. 141.

Péderi Alexandra,

humánerőforrás referens

+36-46/565-111/17-87

A/4 épület I. 141.

Pusztai-Kmeczkó Andrea,

humánerőforrás kontroller

+36-46/565-111/14-09

A/4 épület I. 141.

Tóth Mária,

bérszámfejtő – tb ügyintéző

+36-46/565-111/17-81

A/4 épület I. 141.

Humánerőforrás Fejlesztési Osztály

Görgei Viktória,

humánerőforrás partner

ÁJK, GTK, BTK, FIEK

+36-46/565-111/10-39

A/4 épület I. 138.

Horváthné Bugóczi Anita,

humánerőforrás partner

BBZK, KLM, Jogi és Compliance Központ, Informatikai Központ, Felnőttképzési Központ, Pénzügyi Igazgatóság, Üzemeltetési, Sport és kollégium Igazgatóság

+36-46/565-111/17-91

A/4 épület I. 138.

Jablonkai Csabáné Kottman Nóra,

osztályvezető

MFK

+36-46/565-111/17-16

A/4 épület I. 138.

Márton Georgina Erika,

humánerőforrás partner

AVK, GÉIK, IOK

+36-46/565-111/17-17

A/4 épület I. 138.

Rostáné Forgács Katalin,

humánerőforrás partner

BEO, R-GV Hivatal, Kommunikációs Központ, Minőségbiztosítási Központ, EÜK, Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság, Beiskolázási és Oktatásszervezési Igazgatóság

+36-46/565-111/17-02

A/4 épület I. 140.

Letölthető anyagok, dokumentumok

Oktatói bértáblák
xls
xls
xls
xls
xlsx
xlsx
xls
xls
xls
xls
2023. október 30.
xls
xls
xls
xls

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír