Az Egyetem karai

Műszaki Földtudományi Kar
Anyag- és Vegyészmérnöki Kar
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi Kar
Bartók Béla Zeneművészeti Kar