AVK_02
Karok

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

AVK

Miért az AVK?

A Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Karának története az egyetem ősének, a selmecbányai bányászati-kohászati iskolának megalapításáig, 1735-ig nyúlik vissza. Az első világháború után Sopronba költöztetett kohómérnök képzés az 1949-ben Miskolcon megalapított Nehézipari Műszaki Egyetemen talált otthonra.

A társadalmi-szakmai kihívásoknak megfelelve változott az oktatási struktúra, újabb szakok és szakirányok indultak. A kohómérnöki képzés tudományos hátterére alapozva 1993. július 1-jén létrejött az Anyagtudományi Intézet, ahol az országban elsőként indult anyagmérnökképzés.

A célok megvalósítását követve a kar többször is megváltoztatta a nevét: előbb Anyag- és Kohómérnöki Kar, majd Műszaki Anyagtudományi Kar lett, elnevezése 2022-ben Anyag- és Vegyészmérnöki Karra változott.

Jelenleg négy intézetben – a Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetben, a Kémiai Intézetben, a Fémelőállítási és Öntészeti Intézetben, valamint az Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézetben – zajlik az oktatás és a kutatás. A képzés csúcsát jelentő PhD képzést a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola látja el. A karon működik és végez jelentős kutatómunkát az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat – ME Anyagtudományi Kutatócsoport.

Az oktatás színvonalát a nemzetközileg is elismert, minősített oktatók mellett két akadémikus is biztosítja, akik aktívan részt vesznek a kar életében, kutatásaiban és az ismeretek átadásában.

Stumpf Éva
dékáni hivatalvezető

Karral kapcsolatos kérdések

C/1
épület, 107.

Képzések

Napjaink kihívásai világunk folyamatos átalakulását generálják, amelyben az anyagok világa kiemelkedő szerephez jut. Az anyag-, kohó- és vegyészmérnöki képzések olyan tudást biztosítanak, amelyek nem csupán munkakörnyezetben, hanem a mindennapi életben is hasznosíthatók.

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar kiemelt hangsúlyt fektet az anyagok és technológiáik fenntartható fejlődésére, ezzel biztosítva, hogy a végzett hallgatók az ipari szférában való elhelyezkedéskor hosszú távon tudjanak lépést tartani a globális kihívásokkal. A kar ipari partnerei keresik és foglalkoztatják az itt végzett hallgatókat, gyakran már tanulmányaik alatt is.

Az anyag- és kohómérnök hallgatók szaktól és specializációtól függően választhatnak, hogy a fémes vagy a nem fémes anyagokat kívánják-e jobban megismerni.  Akik a kémia világában szeretnének elmélyülni, azokat a vegyészmérnök alap- vagy mesterszak várja. A képzések között olyan egyedi területek találhatók, mint a kohászat, az öntészet, az űrmérnök és a nanotechnológia, amelyek országosan egyedi tudást és diplomát adnak. A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően számos lehetőség nyílik külföldi tanulmányokra is.

A kar olyan double-degree MSc programban vesz részt, amellyel az anyagmérnök mesterhallgatók a miskolci diplomán túl egy másik diplomát is szerezhetnek három partneregyetem egyikén: a Madridi Műszaki Egyetemen, a TU Darmstadti Egyetemen vagy a Liège-i Egyetemen.

Alapképzés (BSc / BA / BProf)

Az alapképzésekről részletesen itt olvashat.

 • Anyagmérnök
 • Vegyészmérnök
Mesterképzés (MSc / MBA)

A mesterképzésekről részletesen itt olvashat.

 • Anyagmérnök
  • Double degree formában a Korszerű anyagok innovatív újrahasznosítása specializáción
   Részletesebben
 • Kohómérnök
 • Vegyészmérnök
 • Űrmérnök
 • Nanotechnológiai mérnök
Szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzésekről részletesen itt olvashat.

 • Kutatási és innovációs szakmérnök
 • Fenntartható energetikai szakmérnök
Duális képzés
 • Anyagmérnök alapszak
 • Vegyészmérnök alapszak
 • Anyagmérnök mesterszak
 • Kohómérnök mesterszak
 • Vegyészmérnök mesterszak

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

Dékán, Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

dekan_avk

Meggyőződésem, hogy a több évszázados történelmi hagyományokkal rendelkező karunkon a XXI. században elvárható minőségű tudást kínálunk, igy hallgatóink nagyszerű szakemberekké válhatnak. Ha ez a lehetőség vonzó, és érdekel az anyagtudomány vagy a vegyészet, jelentkezz az Anyag- és Vegyészmérnöki Karra, szeretettel várunk!

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

avk_01
avk_02
avk_03
avk_04
avk_05
avk_06
avk_07
avk_08
avk_09

Vállalati partnerek

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar ipari partnerhálózata évről évre bővül, ami lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók az ország bármely területén találjanak maguknak szakmai gyakorlati vagy duális képzőhelyet.

Az AVK kutatási térképe

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar kutatási tevékenysége alapvetően a kari intézeti struktúrához, valamint a karon működő Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola működéséhez kapcsolódik.

A doktori iskola az alábbi kutatási tématerületeket fogja át:

 • kémiai metallurgia;
 • öntészet;
 • határfelületi- és nanotechnológiák;
 • fémek képlékenyalakítása;
 • fémtan, hőkezelés;
 • anyaginformatika;
 • űranyagtudomány és -technológia;
 • nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás;
 • kerámiák és technológiák;
 • Polimertechnológia;
 • kémiai folyamatok és technológiák.

A kar intézeti struktúrája három nagy anyagcsoporthoz – a fémekhez, a polimerekhez és a kerámiákhoz –, valamint az ezeket összekötő kémiai és energetikai tudományterületekhez kötődik. Mindegyik szervezeti egység a tématerületéhez szükséges kutatási laboratóriumokat üzemelteti, amelyekben párhuzamosan zajlanak alap és alkalmazott kutatások.

Az alkalmazott kutatások egy része közvetlenül kapcsolódik a kar vállalati partnereinek igényeihez, míg a tudományos alapkutatások elsősorban a karon tanuló/dolgozó doktorandusz hallgatókhoz kötődnek. Mind az alap, mind az alkalmazott kutatások az adott tématerületen dolgozó, vagy az azt vezető oktatóknál, kutatóknál futnak össze.

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Karon a tehetséggondozás elsődleges cél. Számos BSc, MSc képzésben résztvevő hallgató vesz részt ipari vállalatokkal közös K+F munkában, vagy Európai Uniós pályázatokban. A Tudományos Diákköri dolgozatok témái lehetőség szerint ezekhez kapcsolódnak, de a szakdolgozat és diplomamunka kiírások is szinte kivétel nélkül valamilyen létező kutatómunkával vannak összefüggésben.

A tehetséges hallgatókat keresik az oktatók, és igyekeznek őket a kutatómunkákba bevonni. Folyamatosan tevékenykedhetnek az ipari indíttatású K+F megbízásokban, hazai, illetve Európai Uniós finanszírozású (EFOP, GINOP) pályázatokban, projektekben.

A Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kara a tudományos diákköri tevékenységet tekintve országosan is az egyik legaktívabb és legeredményesebb egyetemi kar. A kiemelkedő tanulmányi eredményért és TDK-munkáért kapható, műszaki területen országosan 3-4 főnek adományozott Pro Scientia-díjazottak közül nagyon sokan a kar hallgatói közül kerültek ki.

A kutatások jellegéről az egyes intézetek oldala ad tájékoztatást:

Az AVK nemzetközi kapcsolatai

Unikális szakterületeinek, valamint hosszú ideje tervszerűen épített kapcsolati hálójának köszönhetően az Anyag és Vegyészmérnöki Kar kiváló ipari háttérrel rendelkezik. Messzemenően támogatja a külön­böző európai, amerikai részképzésen való részvételt. A megfelelő tárgyak hallgatásával a szorgalmi időszak teljesíthető, és elfogadják az ott szerzett eredmé­nyeket. Ennek köszönhetően a kar számos hallgatója tanult részképzésben Lengyelországban, Németországban, Francia­országban, Belgiumban, Hollandiában, Csehországban, Kanadában, Nagy-Britanniában, Svédországban vagy az Egyesült Államokban.

A nemzetközi oktatás területén számos hallgató tanul Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, valamint AMIR-LIH, AMIR-EM ösztöndíjjal (www.amir-master.com).

A nemzetközi kutatómunkák szerves részei a karon jellemző kutatásoknak, közös nemzetközi projektekben is részt vesznek (Micast, Icarus, UMA3).

Kari hírek

Összes hír
Összes hír