BTK_02
Szakirányú továbbképzés

Szociális menedzser

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Szociális menedzser
Képzési terület
Társadalomtudomány
Képzés időtartama
4 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Szociális menedzser

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik el szeretnének helyezkedni vagy már dolgoznak nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában, önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben, valamint a szociális foglalkoztatás minden területén, illetve pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen. A képzés során a hallgatók megismerkednek a szociális munka szervezeti szabályozásával, a magyar és nemzetközi szociális intézményhálózattal, szociálpolitikai, vezetői, valamint gazdálkodási ismeretek szereznek annak érdekében, hogy szociális és gyermekvédelmi területen vezetői feladatokat tudjanak ellátni.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • a szociális munka szervezeti szabályozásának ismeretei,
 • a magyar és nemzetközi szociális intézményhálózat ismerete,
 • szociálpolitikai ismeretek,
 • preventív technikák alkalmazása a szociális intervenció során,
 • vezetői kompetenciák kialakítása a szociális szféra egyes szakterületeinek menedzseléséhez,
 • gazdálkodási ismeretek elsajátítása.
Személyes kompetenciák
 • empatikus készség, szociális érzékenység,
 • megfelelő minőségű önismeret és igény a folyamatos önfejlesztésre,
 • autoreflektív képességek: tudatosság és értékelő attitűd a saját munkával szemben,
 • operatív szemlélet kialakítása,
 • a társas együttműködésre és a csapatmunkára való magas szintű képesség,
 • elkötelezettség a szociális ügyek iránt,
 • jó kommunikációs képesség,
 • a konfliktusokkal való megküzdés stratégiáinak készségszintű fejlettsége.
Szakmai (speciális) kompetenciák
 • szociálisan hátrányos helyzetű egyének és csoportok speciális problémáinak ismerete,
 • a szociális szférára vonatkozó szabályozások ismerete,
 • a hazai szociális intézményhálózat ismerete,
 • a szociális téren felmerülő problémák megoldásához szükséges technikák és eljárások gyakorlati szintű ismerete,
 • a problémamegoldásban alkalmazandó preventív szemlélet készségszintű birtoklása,
 • megoldás-orientált szemléletmód érvényesítése a szociális kérdések kezelésében,
 • önsegítő csoportok tevékenység-struktúrájának kialakítása szociális környezetben,
 • a szociális szférában működő nonprofit szervezetek munkájának ismerete és képesség a különböző szinteken folyó munka elvégzésére,
 • vezetői képesség a szociális szférában működő szervezetek irányításához,
 • stratégia-alkotási képesség a szociális problémák megoldásához.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • Határozat száma: OH-FHF/607-4/2009.
Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga
intézetigazgató, ATTI

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, II., 215.
Graholy Éva
adminisztrátor

Szakkal kapcsolatos kérdések

A/5
épület, II., 215.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Szociálpolitika és rendszerstruktúrák:
17 kredit

A szociális intervenció alapjai és gyakorlata:
28 kredit

Szociális szféra jogi ismeretei:
23 kredit

Szociális szféra gazdálkodása és menedzsmentje:
42 kredit

Szakmai gyakorlat

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

120 kredit

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

Dékán, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

dekan_btk

A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a 21. század emberének is korszerű, jól hasznosítható tudást nyújt. Képzési palettáján mindaz megtalálható, ami a klasszikus értelemben vett bölcsészet- és társadalomtudományok körébe tartozik, de bőséges a kínálat az osztatlan tanárképzés és a gyógypedagógus-képzés területén is. Karunkon minden hallgató számára elérhető a mai, felgyorsult tempójú élet nélkülözhetetlen kelléke, a gyakorlatorientált, alkalmazható tudás.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária

btk_01
btk_02
University student working in the library
btk_04
btk_05
btk_06

Jövőkép

A végzettek elhelyezkedhetnek
 • nonprofit szervezetek vezetői szintjein,
 • állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában,
 • önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben,
 • a szociális foglalkoztatás minden területén,
 • pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.

A szakot meghirdető kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem egyik fiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. A miskolci bölcsészképzés 1992-ben indult útjára, végzett hallgatóink azóta sikeresen helyt állnak akár az oktatás, a tudomány, a kultúra, illetve a média világában, akár a gazdaság szféráiban. Mi sem bizonyítja jobban az itt végzettek elismertségét, mint hogy egyetemünk rektora is a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon tanult.

Hosszú évek minőségfejlesztő munkájának az eredménye, hogy karunk előkelő helyet foglal el oktatói kiválósága alapján a hazai felsőoktatásban. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünk folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. A BTK-n diplomázottak elhelyezkedési esélyeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. A kar minősítését az is fémjelzi, hogy az anonim válaszadó hallgatók csaknem 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy újra az ME BTK-t választaná. A jó nyelvtudás, a jó kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javítja a bölcsészek, pedagógusok, társadalomtudósok lehetőségeit. Karunk a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként meghatározó oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait – a régió, a társadalom szolgálatában.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír