GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Abroncsgyártó technológiai

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Abroncsgyártó technológiai szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Abroncsgyártó technológiai szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az abroncsgyártás alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az abroncsok működésére vonatkozó ismeretek elsajátításával kiegészítve képesek az abroncsgyártással összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind az irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • abroncsok alapanyagainak és az azokban lejátszódó kémiai változások ismerete, tekintettel mind a gumialapú, mind az egyéb összetevőkre;
 • alapanyagok, féltermékek és késztermékek specifikus vizsgálati módjainak ismerete;
 • az abroncsgyártási folyamatok minőségbiztosítására vonatkozó szabályok és technikák ismerete;
 • a késztermékek üzemelés közbeni viselkedésének ismerete, annak mechanikai elméleti és gyakorlati vizsgálati módszereinek ismerete;
 • az abroncsgyártás folyamatának, az alapanyag-előállítás, félkésztermék-gyártás és a felépítés ismerete, az ott előforduló gépek típusainak és működési elvének elsajátítása;
 • az abroncsgyártás gyártástervezési alapelveinek ismerete;
 • az abroncsgyártás környezetvédelmi következményeinek, valamint a gyártásközi és egyéb hulladékok kezelésének és ártalmatlanítási lehetőségeinek ismerete.
Képesség
 • elemző és problémamegoldó képességek kialakítása, tervezési kérdések mérnöki szemléletű kreatív megoldása;
 • a technológiai rendszerek irányítása és szabályozási feladatok ellátása;
 • a technológiai rendszerek ismeretének köszönhetően alkalmasság azok javító irányú módosítására, fejlesztésére;
 • a minőségbiztosítási folyamatok szakszerű ellátása;
 • gyártási és ellenőrzési területek irányítása.
Attitűd
 • nyitott a műszaki szakterületet megalapozó általános és specifikus ismeretekre;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
Autonómia és felelősség
 • az abroncsipari berendezések üzemeltetési és karbantartási területén önállóan képes döntések meghozatalára;
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.
Elsajátítandó általános kompetenciák
 • írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • hatékony problémamegoldó képesség;
 • képes csoportmunkában dolgozni;
 • etikus viselkedés.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: TTOVACT
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/375-1/2017. számú határozat (2017. február 7.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2016/2017. tanév II. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai:
  ME 233/2016. számú szenátusi határozat (2016. október 27.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Siménfalvi Zoltán Károly, 72131988366
pdf
pdf
Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán
egyetemi tanár, dékán

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/3
épület, 205.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Természettudományos alapismeretek
20-24 kredit

 • bevezetés a gumi- és polimerkémiába, anyagvizsgálat,
 • munkavédelem és környezetvédelem,
 • abroncsgyártás története – elasztomerek,
 • általános olaj- és petrolkémiai technológiák

Gazdasági ismeretek
8 kredit

 • minőségbiztosítás az abroncsgyártásban,
 • termeléstervezés

Abroncsgyártási szakmai ismeretek
24 kredit

 • abroncsgyártás alapanyagai,
 • gumiabroncs fizika,
 • abroncsgyártási technológiák és gépeik,
 • abroncsspecifikus járműdinamika,
 • abroncsok hasznosítási technológiái

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a specifikus műszaki ismeretek aránya legalább 80%.

Szakképzési modul

Az abroncsgyártó technológiai szakterület igényeinek megfelelő speciális ismeretanyagot fedi le. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit, amelyből az alapismeretek: 20 kredit, a differenciált szakmai ismeretek: 32 kredit.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2137 Minőségbiztosítási mérnök
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2169 Egyéb természettudományi foglalkozású
 • 3135 Minőségbiztosítási technikus
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír