GEIK_02
Szakirányú továbbképzés

Logisztikai szimulációs szakmérnök

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Logisztikai szimulációs szakmérnök
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
2 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Logisztikai szimulációs szakmérnök

Áttekintés

A képzés célja

A Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete képzésének a célja olyan szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket elmélyítve képesek a termelési és szolgáltatási logiszitkai folyamatok szimulációs modellezés segítségével történő elemzésére, értékelésére, fejlesztésére.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • a lean eszközrendszerének megismerése,
 • a minőségmenedzsment eszközrendszerének elsajátítása,
 • szimulációs modellezési ismeretek elsajátítása,
 • szimulációs folyamatfejlesztési ismeretek megismerése,
 • folyamat- és projektmenedzsment módszerek megismerése,
 • alapvető munkavédelmi és ergonómiai ismeretek elsajátítása,
 • statisztikai módszerek megismerése.
Képesség
 • logisztikai rendszerek és folyamatok kialakítása,
 • logisztikai folyamatok szimulációs vizsgálata,
 • logisztikai folyamatok szimulációs fejlesztése,
 • logisztikai folyamatok optimalizálása,
 • a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazása,
 • változásmenedzsment technikák alkalmazása.
Attitűd
 • nyitott a műszaki szakterület megalapozó általános és specifikus ismeretekre,
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét,
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
Autonómia és felelősség
 • a logisztikai folyamatok szimulációs vizsgálata, fejlesztése területén önállóan képes döntések meghozatalára,
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli,
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja,
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.
Elsajátítandó általános kompetenciák
 • gyakorlatorientált feladatelemzés,
 • rendszerszemléletű problémamegoldás,
 • gyártási és logisztikai folyamatok szervezése és fejlesztése,
 • meggyőzőkészség,
 • konfliktusmegoldó készség,
 • etikus viselkedés.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  Logisztikai szimulációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVLIL
 • A képzés besorolása: műszaki képzési terület
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k): –
 • Megszerezhető szakképzettség(ek):
  Logisztikai szimulációs szakmérnök
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Képzési idő: 2 félév
 • A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/1228-3/2020. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2020/2021. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 93/2020. számú szenátusi határozat (2020. május 28.)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Tamás Péter, 71559757218
pdf
pdf
Prof. Dr. Tamás Péter
egyetemi tanár

Szakkal kapcsolatos kérdések, szakfelelős

A/5
épület, I., 107.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó tantárgyak: 12-15 kredit

 • Logisztikai rendszerek;
 • Logisztikai kontrolling;
 • Logisztikai folyamatok szimulációs modellezése

Szaktárgyak: 25-30 kredit

 • Logisztikai folyamatok optimalizálása;
 • Szimulációs folyamatfejlesztés a logisztikában;
 • Szabványos megoldások a hálózati gazdaságban;
 • Anyagmozgató gépek és rendszerek modellezése;
 • Anyagáramlási rendszerek tervezése;
 • Karbantartás logisztikája;
 • Adatelemzés és adatbányászati módszerek

Kiegészítő szakismeretek: 8-12 kredit

 • Kvantitatív statisztikai módszerek;
 • Változásmenedzsment;
 • Ergonómia a logisztikában

A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit.

Idegennyelvi követelmények

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

60 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A végzett hallgatók képesek:

 • egy adott szervezeti egységnél, a szimulációs modellezés, valamint a különböző féle folyamatfejlesztési módszerek alkalmazásával önállóan fejleszteni a logisztikai rendszereket és folyamatokat,
 • önálló tanácsadói tevékenység végzésére,
 • a szimulációs modellezés, valamint a veszteségcsökkentés módszereinek alkalmazására.

A hallgató a megszerzett szakképzettséggel alkalmas lesz a termelési és szolgáltatási folyamatok szimulációs modellezés felhasználásával történő hatékonyságnövelésére. A szimulációs modellezés logisztikai területen való alkalmazása – a folyamatok komplexitásának növekedésével egyre inkább a termelő és szolgáltató vállalatok versenyképességét meghatározó kulcstényezővé válik, így széleskörben alkalmazható.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
 • 2118 Gépészmérnök
 • 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
 • 2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
 • 2533 Kereskedelmi tervező, szervező
 • 3161 Munka- és termelésszervező
 • 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is.

Szakirányú továbbképzések

A diplomával rendelkezők részére a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzések lehetőséget kínálnak a szakterület-specifikus ismeretek bővítésére, gyakorlatorientált elmélyítésére, melyek célja elsőlegesen a meglévő szakmai kompetenciák fejlesztése, a karrierben való előrelépés esélyének növelése, vagy egy új szakma elsajátítása. Képzési kínálatunkban jelenleg több mint 20 szakirányú továbbképzés érhető el.

Képzési hírek

Összes hír
Összes hír