munkatarsaknak_2x
Nem kari szervezetek

Üzemeltetési, Sport és Kollégium Igazgatóság

Üzemeltetési, Sport és Kollégium Igazgatóság

Az Üzemeltetési, Sport és Kollégium Igazgatóság ellátja az Egyetem mint intézmény működtetésével és az Egyetem tulajdonában levő ingatlanok kezelésével, felújításával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. Az Igazgatóság műszaki osztályai gondoskodnak az Egyetem teljes körű üzemeltetéséről, az ellátandó oktatási, kutatási, kollégiumi és sportolási feladatok megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról, infrastrukturális fenntartásáról. Az Igazgatóságon belül hat szervezeti egység működik.

Boda Péter
igazgató
A/1
épület, mfszt. 7.

Létesítmény Fenntartási Osztály

A Létesítmény Fenntartási Osztály ellátja az időszakos és eseti karbantartási és hibaelhárítási feladatokat, a zöld területek karbantartásával összefüggő kertészeti és kültéri hulladékkezelési tevékenységet, valamint biztosítja a biztonságos műszaki üzemeltetéshez szükséges folyamatos épületfelügyeleti szakszolgálatot.

Simon Zoltán
osztályvezető
A/1
épület, mfszt. 7.

Műszaki, Vagyonfejlesztési és Vagyonhasznosítási Osztály

A Műszaki, Vagyonfejlesztési és Vagyonhasznosítási Osztály feladata a felújítás, beruházás és karbantartás területén a megfelelő külső vállalkozó partnerek bevonása, pályáztatása, majd a munkafolyamatok végigkövetése, ellenőrzése. Az épületekkel kapcsolatos műszaki és közműnyilvántartások vezetése, kimutatások készítése. Az osztály látja el a biztonságszervezési (munka-, tűz-, környezetvédelem), hulladékgazdálkodási és selejtezési feladatokat, kezeli az egyetemi gépkocsi és mobiltelefonflottát, valamint üzemelteti a vezetékes szolgáltatást biztosító telefonközpontot. Az osztály kiemelt feladata az Egyetem értékesítésre kijelölt materiális vagyonának, ideértve a kiadható helyiségeinek bérbeadását is, értékesítése, továbbá az értékesítéshez kapcsolódó valamennyi ügyintézési feladat ellátása.

Nagy Alfréd
osztályvezető
A/1
épület, mfszt. 7.

Vagyonvédelmi Osztály

A Vagyonvédelmi Osztály által kerül biztosításra a vagyonőrökkel ellátott egyetemi teljes belső és külső őrzés-védelem, az épületek portaszolgálata, a 24 órás diszpécserközpont üzemeltetése.

Ócsai Krisztina
osztályvezető
E/7
épület, fszt.

Létesítmény Ellátási Osztály

A Létesítmény Ellátási Osztály által kerül biztosításra az ingatlanok tisztántartása, takarítása, a pipere szer ellátás és a gondnoki szolgálat biztosítása.

Ráckövesiné Leskó Krisztina
osztályvezető
A/4
épület, 310/A

Sportközpont

A Sportközpont feladata az ellátandó oktatási, sportolási tevékenységek infrastruktúra igényének biztosítása, az Egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói verseny- és szabadidő sportjának szervezése, a sportlétesítmények üzemeltetése és bérbeadása (Körcsarnok, teniszpályák, UNI-GYM, E/4 tornaterem).

Bene Szilárd
osztályvezető
Sportközpont
fszt. 3.

Bolyai Kollégium

A Bolyai Kollégium ellátja a hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, magas színvonalú kollégiumi szolgáltatásokat nyújt, a kollégiumi igényeket nyomon követi és kezeli, valamint a hallgatói kollégiumi szolgáltatásokat folyamatosan fejleszti és biztosítja, együttműködve az ME-HÖK-kel és az ME-DÖK-kel. Feladata továbbá a kollégiumi férőhelyek szabad kapacitásainak hasznosítása.

Sulák László
kollégiumvezető
E/2
épület, fszt. 10.

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír