munkatarsaknak_2x
Nem kari szervezetek

Felnőttképzési Központ

Áttekintés

A Miskolci Egyetem felnőttképzési tevékenységét a Felnőttképzési Központ látja el.  A Felnőttképzési Központ küldetése, hogy a „tudásigényekre” – elsősorban a Miskolci Egyetem kompetenciáira épülő – korszerű, rugalmasan alakítható, sokoldalú „tudástermék-portfóliót”, képzéseket, szolgáltatásokat nyújtson.  

Célunk, hogy képzéseinkkel, támogató szakmai szolgáltatásainkkal, új tudásteremtéssel, tanácsadással segítsük a vállalkozásokat, az intézményeket a műszaki, jogi, nyelvi, egészségügyi, társadalmi és üzleti kihívásaik megoldásában, a versenyképesség, a siker elérésében. További célunk a munkatársaink fejlesztése, hiszen a szervezet legnagyobb értéke azon emberek összessége, akik sikeresen működtetik azt.

Missziónk

Az egész életen át tartó tanulás igényeinek kielégítése azáltal, hogy kiváló minőségű, elérhető, multidiszciplináris, innovatív és érzékeny oktatási és képzési programokat kínál minden korosztály számára, az egyetem és a régió erőforrásaira építve és azokkal együttműködve.

Víziónk

A Miskolci Egyetem egész életen át tartó tanulás intézményévé alakítása a lehetőségek bővítése, partnerségépítés révén. A munkahelyi tanulás újratervezése és újjáélesztése, felismerve az egész életen át tartó tanulás holisztikus jellegét.

Értékeink

Kiváló oktatás, változatos minőségi programok és szolgáltatások, kreativitás és innováció, minden tanulni vágyó számára tanulási utak megnyitása.

Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.

Szent-Györgyi Albert

Munkatársak

Bárdosné dr. Soós Viktória,

központvezető

+36-46/565-111/20-20

A/4 épület, 105.

Varga-Fábián Renáta,

felnőttképzési referens

+36-46/565-111/23-78

+36-46/565-484

A/4 épület, 103.

Orosz-Beke Judit,

felnőttképzési referens

+36-46/565-111/10-43

+36-46/565-484

A/4 épület, 104.

Katona Andrea,

felnőttképzési referens

+36-46/565-111/12-81

+36-46/565-484

A/4 épület, 103.

Fábián Zsuzsa,

felnőttképzési referens

+36-46/565-111/10-93

+36-46/565-484

A/4 épület, 101.

Bartháné Lőrincz Andrea,

felnőttképzési referens

+36-46/565-111/21-81

A/4 épület, 101.

Feladataink

Hozzájáruljunk a magyarországi munkaerő értékének növeléséhez képzések nyújtásával, illetve az egyetemi tudásszolgáltatásokat hasznosítsuk az országban működő szervezetek versenyképességének javítása érdekében. 

A munkaadók és képzésben résztvevők elégedettségének fokozása érdekében: 

  • folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a régió munkaadóival és azok képviseleti szerveivel, 
  • folyamatosan keressük az új képzések indításának lehetőségét, 
  • folyamatosan fejlesztjük oktatási-képzési infrastruktúránkat,  
  • magas szinten képzett munkatársakkal dolgozunk, 
  • rendszeresen áttekintjük és értékeljük a működést. 

Feladatunk továbbá a Miskolci Egyetem felnőttképzési programjainak, tudásszolgáltatások kínálatának és menedzsmentjének egységes, egycsatornás rendszerének megvalósítása, beleértve a belső képzéseket. A Felnőttképzési Központ egységes ügyviteli szervezésében, szolgáltatásai révén biztosítja – a keresleti, piaci oldal számára jól látható, megismerhető, könnyen elérhető módon – az Egyetem felnőttképzési kínálatát, valamint az egyetemi tudás-gazdák számára pedig jobb motiváltságot teremtő, az erőforrásaikat, ráfordításokat kímélő, a bevételeket, a felnőttképzésben részt vevők számát érezhetően növelő, hatékonyabb, szabályozott, átlátható, ellenőrizhető folyamatokat, megoldásokat hoz létre. 

Központunk a karok kérésének megfelelően gondoskodik a felnőttképzési engedélyezési eljárások lefolytatásáról, az eljárás törvényi előírásainak való megfelelésről, a felnőttképzés tartalmi követelményeinek, az engedély feltételeinek való megfelelésről.  Felnőttképzési információs rendszert működtetünk, felügyeljük a karok által vezetett felnőttképzési dokumentumokat, nyilvántartásokat és a tájékoztatási kötelezettség betartását. Felügyeljük és koordináljuk a karok által vezetett statisztikai célú adatnyilvántartási és szolgáltatási kötelezettségek betartását, kari megbízás esetén magas színvonalon ellátjuk a továbbképzési tevékenység szervezési és adminisztratív feladatait. 

Fontos számunka ez élethosszig tartó tanulás, tudásátadás, a keresletvezérelt oktatás biztosításában közreműködés. Érettségi felkészítők szervezése révén segítjük a diákokat, hogy felvételt nyerjenek nagy múltú egyetemünkre. Segítünk a nyelvvizsgára való felkészülésben, személyre szabott nyelvi kurzusok megszervezésében az Idegennyelvi Oktatási Központtal együttműködve. A kínai nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek a Konfúciusz Központ szolgáltatásait közvetítjük. Partnereinknek az állandóan frissülő képzési kompetenciák kiajánlásával, értékesítésével segítünk. Hidat képezünk a piac és az egyetem között a tudásátadás, tudásmegosztás, képzések tekintetében. 

A Felnőttképzési Központ elkötelezett a minőségi felnőttképzési tevékenység, szolgáltatásnyújtás mellett, melynek során az intézményi kultúra fejlesztésével az öntanulási, önfejlődési folyamat állandó fenntartására, a minőségirányítási folyamatok fejlesztésére fókuszál, a szervezeti önértékelés modelljének felhasználásával. 

Alapadatok, dokumentációk

Cím

Miskolci Egyetem Felnőttképzési Központ,

3515 Miskolc-Egyetemváros A/4 épület 103. iroda 

Telefon

+36-46/565-484

Felnőttképzési tevékenység engedélyezésének nyilvántartási száma

E/2020/000298

Felnőttképzési tevékenység bejelentésének nyilvántartási száma

B/2020/000944

A Felnőttképzési Központ működésében érintett felelős vezetők

Prof. Dr. Horváth Zita,
Miskolci Egyetem rektora

Kalmár Zsolt,
Miskolci Egyetem gazdasági vezetője

Bárdosné dr. Soós Viktória,
Felnőttképzési központvezető

Felnőttképzési Központ honlapja

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Letölthető dokumentumok
2024. március 4.
pdf
pdf

Legfrissebb hírek

Összes hír
Összes hír